Flytta bredband till ny adress

Hur du flyttar ditt bredband till en ny adress beror på vilken typ av bredband det gäller. Mobilt bredband är ju inte låst till en specifik adress så det är i regel inga konstigheter så länge operatören har täckning i ditt nya område. Att flytta ett fast bredband kräver lite mer planering, men det är absolut inte omöjligt. Här berättar vi hur du går till väga.

Kan man flytta fast bredband?

Ja, om din bredbandsleverantör kan leverera sina tjänster på din nya adress kan du ta bredbandet med dig i flytten. Om leverantören inte kan erbjuda exakt samma hastigheter som du har haft tidigare kanske abonnemanget måste justeras, men det ska din leverantör hjälpa dig med i så fall. Vissa bredbandsleverantörer tar ut en avgift för att flytta fast bredband, men i de flesta fall är det kostnadsfritt.

Så flyttar du ditt bredband till en ny adress

  1. Kontrollera att din nuvarande operatör kan leverera bredband på din nya adress. Om du inte kan använda din nuvarande operatör kan du söka på din nya adress här nedanför för att hitta ett nytt bredband.
  2. Beställ en flytt av tjänsten i god tid innan flyttlasset går.
  3. Meddela operatören om du vill ta med dig fler tjänster.
  4. Kolla med din operatör om det finns något du bör göra för att undvika avbrott i din tjänst när du flyttar.
  5. Be om en skriftlig bekräftelse på vad du och operatören har kommit fram till.
  6. Nu har du ordnat allt som behövs för att flytta ditt bredband!

Hur lång tid tar det att flytta fiber?

Hur lång tid det tar att flytta bredband via fiber kan variera mellan olika leverantörer, men generellt sett brukar det i alla fall gå något snabbare än när man flyttar ADSL-tjänster. Har du tur tar det bara några dagar, men det kan även ta upp till 10–14 dagar för leverantören att flytta över tjänsterna till din nya adress.

Flytta bredband via ADSL 

När det gäller flytt av bredband via ADSL bör du helst säga till om flytten minst tre veckor innan det datum du vill att inkopplingen ska ske. Om du har fler tjänster du vill flytta över ska du även säga till om det. Kom ihåg att kontakta samtliga operatörer om du inte har samma operatör för alla tjänster.

För att du ska kunna ha bredband via ADSL (eller bredbands-tv) på din nya adress måste fast telefoni via telejacket finnas i bostaden.

Vad händer med bindningstiden om operatören inte kan leverera bredband på min nya adress?

Om du inte har något särskilt avtal med operatören är det i regel alltid ditt ansvar att betala ditt bredbandsabonnemang så länge det finns bindnings- eller uppsägningstid kvar. Det gäller till och med om operatören inte kan leverera bredbandstjänsten på din nya adress.

Men med det sagt kan du alltid höra med din operatör om ni skulle kunna förkorta bindningstiden, eller byta till en billigare tjänst tills dess att avtalet löper ut.

Överlåt bredbandsabonnemanget till någon annan

Om din nuvarande bredbandsleverantör inte kan leverera bredband på din nya adress finns det ett annat alternativ för att slippa betala för dubbla bredband tills bindningstiden har löpt ut. Du kan nämligen höra om den som flyttar in i din gamla bostad kan ta över ditt abonnemang. Då slipper hen dessutom startavgifter och väntetid för att få bredband.

Tänk på täckningen när du flyttar med mobilt bredband

Eftersom mobilt bredband inte är knutet till en adress ska det inte vara några problem alls att ta det med sig till en ny adress, men dubbelkolla bara så att operatören har täckning i området. Täckningskartorna hittar du på operatörernas respektive hemsidor.

Byt mobilt bredband i god tid

Om täckningen är dålig på din nya adress bör du säga upp ditt nuvarande mobila bredband i god tid innan du flyttar och teckna ett nytt som har bättre täckning. Kom ihåg att kolla upp eventuell bindnings- och uppsägningstid på ditt nuvarande avtal.

Helst vill du ju att ditt nya mobila bredband ska börja gälla samma dag som ditt gamla löper ut för att slippa betala dubbelt eller få avbrott i tjänsten. Men om du inte kan vänta på att bindningstiden löper ut kan du be operatören om en slutfaktura för de månader som återstår.