Vilken bindningstid har bredband?

Man kan teckna bredband både utan och med bindningstid. Bindningstiden brukar ligga på 12, 18 eller 24 månader. Här går vi igenom några vanliga funderingar om bindningstid på bredband, och vad det är för skillnad mellan bindningstid och uppsägningstid.

Vad innebär bredband med bindningstid?

När du har tecknat ett bredband med bindningstid är du bunden till ditt avtal under en viss period, och har alltså inte möjlighet att avsluta abonnemanget när du vill. Bindningstiden för bredband brukar ligga på 12, 18 eller 24 månader. Operatörer får inte ha längre bindningstid än 24 månader för abonnemang.

Har bredband alltid bindningstid?

Nej, bredband behöver inte alltid tecknas med bindningstid. Många bredbandsleverantörer erbjuder abonnemang både med och utan bindning, medan andra bara erbjuder ett av de två alternativen. Det är inte ovanligt att bundna bredbandsabonnemang inkluderar en hårdvara, till exempel en router, men det finns även de operatörer som erbjuder obundna bredband med router inkluderad. I det senare fallet får du dock räkna med högre priser.

Bland bredbandsoperatörer anslutna till öppna nät är det vanligare att abonnemangen tecknas utan bindningstider, men då får du också sällan en router med på köpet.

Kan man avsluta ett bredband med bindningstid kvar?

Ja, även om du har bindningstid kvar på ditt bredbandsabonnemang kan du avsluta avtalet i förtid. Men då få du vara beredd på att betala för de månader du har kvar.

Vill du avsluta bredbandet innan bindningstiden har löpt ut ska du be din operatör om en slutfaktura för den återstående tiden.

Vad händer med bindningstiden om jag ska flytta?

Om du vill säga upp ditt bredband på grund av att du ska flytta och operatören inte levererar sina tjänster på din nya adress, måste du ändå hålla dig till den bindnings- och uppsägningstid som ingår i avtalet. Om ni inte har kommit överens om något annat det vill säga.

Men du kan alltid höra med din bredbandsleverantör om det skulle vara möjligt att förkorta bindningstiden eller minska kostnaderna på något annat sätt under resten av bindningstiden. Du skulle kanske kunna få byta till ett billigare abonnemang eller helt enkelt överlåta din tjänst till någon annan.

Tänk på att det är skillnad mellan bindningstid och uppsägningstid

Det är viktigt att hålla koll på skillnaden mellan bindningstid och uppsägningstid. Bindningstiden innebär att du är bunden till din tjänst, och betalningsskyldig, under ett visst antal månader från det datum du tecknar abonnemanget.

Uppsägningstid är den tid som du som kund är fortsatt bunden till din tjänst efter att du meddelat operatören att du vill avsluta den. Sedan den 1 maj 2014 ligger uppsägningstiden för bredband på en månad.