WAN

WAN är en förkortning för Wide Area Network, och är precis som namnet antyder ett stort datanätverk som kan omfatta en region, ett land eller flera länder eller till och med hela världen. Internet är det främsta exemplet på ett WAN. På den här sidan berättar vi mer om hur WAN fungerar, vilka för- och nackdelar som finns och hur du använder WAN-porten på din router.

Vad är WAN-nätverk?

Ett WAN-nätverk omfattar som sagt ett stort område, betydligt större än LAN, och kan samla ett stort antal nätverk och koppla upp ännu fler enheter. Internet, som alltså är det främsta exemplet på ett WAN, ansluter tiotusentals nätverk som i sin tur ansluter flera miljarder enheter världen över. Men ett typiskt WAN kan också vara nätverk mellan skolor inom en stad.

När det gäller de kommunikationsprotokoll (exempelvis internetprotokollen TCP/IP) och koncept som WAN tillämpar kan man helt enkelt beskriva denna nätverksmodell som en samling datanätverkstekniker som möjliggör dataöverföring över långa avstånd och mellan olika nätverk.

Fördelar med WAN

  • Har bättre räckvidd än LAN
  • Möjliggör kommunikation/informationsdelning över långa avstånd

Nackdelar med WAN

  • Hög initial installationskostnad
  • Kräver mer underhåll och administration
  • Tar längre tid att lösa eventuella problem
  • Har lägre säkerhet än andra nätverksmodeller

Hur ska man använda routerns WAN-port?

På en trådlös router finns i regel en WAN-port och en eller flera LAN-portar, där WAN i regel ansluts till ett så kallat höghastighetsmodem (som fiber) för att koppla upp routern mot ett globalt nätverk, det vill säga internet.

Du kopplar nätverkskabeln mellan fiberuttaget i väggen och WAN-porten på routern, alternativt en port med någon slags internetsymbol (eller med en annan färg än övriga portar) om det inte finns någon port som är märkt ”WAN”. Har du en mediaomvandlare kopplar du i stället nätverkskabeln från port 1 på omvandlaren till WAN-porten på routern.

Så gör du om routern har en port som är märkt LAN/WAN

Har din router en port som är märkt LAN/WAN kan porten konfigureras att ha olika funktion, och detta måste du göra innan du börjar använda routern. Hur du går till väga bör framgå i routerns manual.