Överlåta bredband

Om du behöver säga upp ditt bredband, till exempel på grund av en flytt, innan bindningstiden har löpt ut kan det vara en god idé att överlåta bredbandet till personen som ska flytta in. En överlåtelse kan även ske mellan privatpersoner och företag, och från ett dödsbo. På den här sidan ska vi berätta hur det fungerar och vad som kan vara bra att tänka på.

Hur överlåter man bredband till en annan person?

Om du vill överlåta ditt bredband till en annan person, till exempel i samband med en flytt till en adress där leverantören inte är tillgänglig, måste du fylla i en överlåtelseblankett som ska sedan ska signeras av både dig och personen som tar över. Detta gäller oavsett vilken bredbandsleverantör du har. Däremot kan själva blanketten se lite olika ut hos olika leverantörer. Hos vissa leverantörer behöver du logga in på ditt konto för att få tag på överlåtelseblanketten och hos andra hittar du den direkt på hemsidan.

Tänk på! Du kan inte överlåta eventuella delbetalningar på en hårdvara du köpte tillsammans med bredbandet till någon annan.

Sedan skickar du in överlåtelseblanketten till leverantören, vilket du vanligtvis kan göra både via mejl och vanlig post. Viktigt att tänka på är att bredbandsabonnemanget inte sägs upp automatiskt bara för att blanketten har skickats in. Leverantören måste först godkänna personen som tar över som ny kund. Kan eller får personen i fråga av någon anledning inte ta över bredbandet kvarstår du som ägare av abonnemanget.

Bra att veta om överlåtelse av bredband

  • Det är i regel helt kostnadsfritt att överlåta ett bredband.
  • Personen du överlåter bredbandet till tar över både villkor och betalningsansvar för tjänsten, vilket innebär att leverantören gör en kreditprövning på personen innan de godkänner överlåtelsen.
  • Har du e-postkonton knutna till ditt bredbandsabonnemang kommer dessa att upphöra när du överlåter bredbandet.

Vilka krav finns det för att få överlåta bredband?

Generellt gäller samma krav vid överlåtelse av bredband som för att teckna ett nytt, och det är ju framför allt viktigt för personen som ska ta över bredbandet att veta om. Vi listar dem här nedanför.

Villkor för överlåtelse av bredband

  • Personen som tar över bredbandet måste vara över 18 år och folkbokförd i Sverige
  • Personen som tar över måste kreditprövas och bli godkänd av leverantören
  • Både du som befintlig kund och personen som tar över bredbandet måste skriva under avtalet om överlåtelse.

Hur överlåter man bredband som företagskund?

Om du är företagskund och vill överlåta ett bredbandsabonnemang är det i regel lite andra priser och villkor som gäller. Och dessa kan variera något beroende på vilken bredbandsoperatör du har.

Tänk på! Precis som vid en överlåtelse mellan privatpersoner gör leverantören en kreditprövning på företags- eller privatkunden som ska ta över ett företagsabonnemang innan de godkänner överlåtelsen.

Om vi tar Telia som exempel kan du fylla i ett överlåtelseformuär direkt på hemsidan, och formuäret ska sedan skrivas ut och signeras av behörig firmatecknare eller beställare innan det skickas in. Vill du överlåta ett företagsabonnemang med bindningstid kvar till en privatkund måste du kontakta Telias support. 

Kan man överlåta bredband från ett dödsbo?

Ja, man kan överlåta ett bredband från ett dödsbo. I vissa fall måste du som anhörig kontakta bredbandsleverantörens support för att få hjälp med överlåtelsen, men vissa leverantörer har även särskilda överlåtningsformulär du kan fylla i. Oavsett hur överlåtelsen sker är det i regel helt kostnadsfritt.

Om du själv kan ansöka om överlåtelsen måste du i regel även bifoga ett dödsfallsintyg som du beställer via Skatteverket. Säkerställ också att du som ska ta över bredbandet står med på intyget.

Tänk på! Eventuella delbetalningar på hårdvara kommer att slutfaktureras när man överlåter bredband från ett dödsbo.

Du skickar sedan in både formulär och intyg till leverantören, och när överlåtelsen är genomförd får du en bekräftelse på det, ofta via sms.