Få ersättning vid bredbandsavbrott

Du kan få ersättning vid bredbandsavbrott eller om det blir fel i din bredbandsinstallation. Antingen får du prisavdrag på din kommande faktura eller skadestånd för pengarna du förlorade under avbrottet. Du kan dock inte få ersättning för skador som anses sedvanliga eller osannolika.

Du kan få prisavdrag vid bredbandsavbrott

Om du drabbas av ett avbrott eller något fel på ditt bredband kan du kräva prisavdrag på nästa faktura. Det prisavdrag du begär ska i sådana fall motsvara kostnaden för tiden som ditt bredband inte har fungerat som det ska.

Det gäller dock att du skickar in ditt klagomål så fort du har upptäckt felet. Tiden räknas nämligen från att bredbandsleverantören tar emot ditt klagomål.

Du bör alltid skicka in ditt klagomål skriftligt. Skulle det uppstå någon tvist kan du alltid bevisa att du har skickat in ett klagomål, vad du har skrivit och när du skrev det.

Du måste begära prisavdrag i tid

Hos många leverantörer måste du först felanmäla din tjänst innan du kan ha rätt till prisavdrag. Du måste dessutom begära prisavdraget inom skälig tid från att du upptäckte det. Om du inte gör det kan du inte få något avdrag.

Vad som anses vara skälig tid kan variera hos olika operatörer. Hos Telia måste du exempelvis begära prisavdrag inom två månader om du har haft fel på ditt bredband.

Skadestånd kan bli aktuellt för dina merkostnader

Om ditt bredband inte fungerar kan du ibland ha rätt till skadestånd för dina merkostnader som du har haft på grund av fel på tjänsten eller leveransförsening. Din bredbandsleverantör kan dock begränsa dina skadeståndsmöjligheter i avtalet.

För att få rätt till skadestånd är det en rad saker du måste göra

  • Du måste kunna visa att du har reklamerat felet eller förseningen.
  • Du måste visa att du har drabbats ekonomiskt genom kvitton eller intyg.
  • Du måste ha försökt begränsa skadan.

För att räkna ut ditt skadestånd ska din ekonomiska situation jämföras med hur den skulle ha sett ut om du inte hade haft något avbrott i bredbandet. Du får sedan mellanskillnaden i skadestånd.

Tänk på! Du kan i regel inte få ersättning för skador som man inte kan mäta i pengar. Det kan ju vara så att du känner irritation, psykiskt lidande eller obehag för att ditt bredband inte fungerar, men det får du alltså sällan ersättning för.

Du kan få ersättning för skador som uppstår vid fiberinstallation

Om din egendom skadas i samband med att bredbandsleverantören installerar fiber hos dig kan du ha rätt till ersättning. Leverantören behöver dock inte ge ersättning om de kan bevisa att de inte har agerat vårdslöst. Det gäller även leverantörens underleverantörer. För att ha rätt till ersättning måste du som kund kunna bevisa att skadorna har uppstått under fiberinstallationen.

Vad kan jag göra för att säkra min internetuppkoppling?

För att undvika driftstörningar och fel med ditt bredband kan du ställa krav på driftsäkerheten i samband med att du tecknar bredbandet.

Skulle du ändå få problem med ditt bredband kan det vara bra att ha ett mobilt bredband kontant som backup. Om du är i behov av ditt bredband, exempelvis för att jobba hemifrån eller betala räkningar, kan du bara ladda på en prisplan som passar dig och börja surfa när ditt fasta bredband inte fungerar.

Tänk på! Skaffa ett kontantkort hos en operatör som har bra täckning där du bor. Utan bra täckning kommer du inte heller att kunna surfa på det mobila bredbandet. Du kan se hur bra täckning operatörerna har genom att titta på täckningskartorna på deras hemsidor.

Även företag kan få ersättning för bredbandsavbrott

För många företag är det extra viktigt med ett fungerande bredband. Det kan vara helt avgörande för verksamheten. Skulle det trots allt uppstå bredbandsavbrott för ditt företag kan ni precis som privatpersoner ha rätt till prisavdrag eller ersättning.

Företag har även möjlighet att beställa övervakning till sitt bredband hos vissa leverantörer. Det är en extra trygghet för företaget som då ofta slipper krissituationer. Skulle ett bredbandsavbrott ändå ske får felet högsta prioritet.

Kontakta ARN för att lösa bredbandstvister

Om det uppstår en tvist mellan dig och din bredbandsleverantör huruvida du har rätt till ersättning eller inte kan du alltid kontakta ARN, Allmänna reklamationsnämnden. ARN är en myndighet som prövar konsumenttvister och ger en rekommendation på hur den bör lösas.

Trots att det inte är ARN själva som fattar det slutgiltiga beslutet brukar alla bredbandsleverantörer följa ARN:s rekommendationer.

Det är helt kostnadsfritt att använda sig av ARN.