Teckna bredband trots betalningsanmärkning

I regel kan du inte teckna ett bredband om du har en betalningsanmärkning. När bredbandsleverantörerna gör en kreditupplysning på dig kan en betalningsanmärkning tyda på nedsatt betalningsförmåga. Det kan förhindra dina möjligheter att teckna ett bredband. Här berättar vi mer om hur det fungerar och tipsar dig som vill teckna bredband med betalningsanmärkning om alternativa lösningar.

Varför gör operatörerna en kreditupplysning?

Bredbandsoperatörer gör en kreditupplysning på dig i samband med din beställning för att kunna bedöma din betalningsförmåga. De vill helt enkelt förvissa sig om att det inte kommer innebära några ekonomiska risker att ha dig som kund.

Tänk på! Det är ju inte bara för egen vinning som operatörerna är noga med att kolla upp blivande kunders betalningsförmåga. De vill ju inte heller att du ska försätta dig i en situation där du inte kan betala och riskerar att dra på dig ännu fler anmärkningar eller skulder.

Om det visar sig att du har en betalningsanmärkning kan det vara ett tecken på att du har nedsatt betalningsförmåga. Av den anledningen är det många bredbandsleverantörer som inte godkänner betalningsanmärkningar.

Fråga bredbandsleverantören hur de ser på betalningsanmärkningar

Bredbandsleverantörerna kan ha olika regler för betalningsanmärkningar. Därför bör du kontakta bredbandsleverantörerna som är verksamma där du bor och fråga hur de ser på dina möjligheter att teckna bredband trots en betalningsanmärkning.

Vissa operatörer väljer att se till din ekonomiska situation som helhet och lägger mer fokus på hur din betalningsförmåga ser ut just nu. En betalningsanmärkning kan ju bero på slarv, exempelvis att du har glömt betala en skuld, och behöver inte nödvändigtvis tyda på att du inte kommer kunna betala en abonnemangskostnad. Andra operatörer är hårdare i sin bedömning.

Det finns med andra ord fortfarande en chans att du kan skaffa bredband även om du har en betalningsanmärkning i bagaget. Men det är onekligen lite svårare.

Betalningsanmärkningar försvinner efter tre år

Din betalningsanmärkning är synlig i tre år från att du fick den. Under den tiden kan det vara svårt för dig att teckna ett bredband. Efter tre år försvinner din betalningsanmärkning och då kan du återigen skaffa bredband hos alla bredbandsleverantörer som är verksamma där du bor.

Du kan inte teckna bredband med skuld hos Kronofogden

Det är inte bara betalningsanmärkningar som gör det svårt att skaffa bredband. Om du har en skuld hos Kronofogden, det vill säga ett aktuellt skuldsaldo, kan det också bli svårt att få en operatör att godkänna dig som bredbandskund.

Även i detta fall kan du börja med att kontakta operatören du är intresserad av och höra hur de ställer sig till betalningsanmärkningar och skulder. Kanske kan du få förskottsbetala bredbandet för ett halvår eller år framöver?

Om det finns möjlighet skulle du även kunna be någon i din närhet vara borgenär och stå för bredbandet.

Kan jag skaffa kontantkort med betalningsanmärkning?

Om du inte får skaffa abonemang till bredband med en betalningsanmärkning kan du skaffa ett mobilt bredband med kontantkort. Då får du tillgång till internet som du vill men i form av ett kontantkort.

Tänk på! Kontantkort finns alltså bara som alternativ till mobilt bredband. För fast bredband är det alltid abonnemang som gäller.

Anledningen till att du kan skaffa kontantkort trots en betalningsanmärkning är för att du betalar din prisplan i förväg. Då spelar det ingen roll hur din ekonomiska situation ser ut eftersom du redan har betalat.

Satsa på kontantkort om du har svag ekonomi

Om du har en svag ekonomi är ett kontantkort bättre än ett abonnemang. Då kan du själv välja när du vill ladda på en ny prisplan. Om du har ont om pengar en månad kan du strunta i att ladda på någon prisplan eller ladda på en mindre surfmängd än vanligt. På så vis blir det lättare att spara pengar.