Bredband.se respekterar och värderar personlig integritet. Denna policy förklarar vad vi gör med din personliga information. All information om de som besöker Bredband.se samlas in och behandlas för att optimera användningen av Bredband.se, i marknadsföringssyfte, samt att besvara eventuella kommentarer och frågor. De uppgifter som samlas in och lagras är endast de uppgifter som du som fysisk person väljer att förse oss med. 

Personuppgiftsansvarig för Bredband.se är Comparico AB, org nr. 556851-2312, vars ansvar är att säkerställa att all lagring och behandling av personuppgifter sker enligt gällande regler och lagar.

Förklaring av personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som gör en identifiering av en privatperson möjlig utifrån till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress. Även kodade uppgifter och information om din dator som till exempel din IP-adress räknas till personuppgifter om de om möjligt kan kopplas till dig som fysisk person.

Bredband.se registrerar inga personuppgifter aktivt

Bredband.se lagrar inga personuppgifter. Det är endast de personuppgifter som du väljer att dela med dig av som vi behandlar. När du kommenterar, ger feedback eller kontaktar oss förser du oss med dina personuppgifter. Personuppgifter som lämnas till oss är inte avgörande för att kunna besvara de synpunkter eller frågor vi får, därför avråder vi våra besökare från att lämna ut personuppgifter. 

Anonym användardata registreras på Bredband.se

På Bredband.se registreras all information om hur du använder sajten när du besöker den med hjälp av cookies och Google Analytics, som är ett spårningsverktyg. Den information vi får inkluderar platsinformation, hur och när du använder sajten samt teknisk information. Ingen av den informationen går att härleda till dig som privatperson och kan därför inte räknas som personuppgifter. Information av den typen kan delas in i ett flertal grupper:

  • Användarbeteende – Bredband.se registrerar information om ditt användande av Bredband.se. Informationen inkluderar exempelvis de sidor som du besöker, under vilken tid du besöker dem och den tid du tillbringar på varje sida.
  • Platsinformation – Genom din IP-adress lagras din geografiska position varje gång du besöker Bredband.se. Informationen kan användas i avsikt att utveckla Bredband.se och utifrån din geografiska position anpassas för annonsering.
  • Teknisk information – När du besöker Bredband.se registreras information om den enhet som du använder dig av för att besöka Bredband.se. Information kan till exempel bestå av operativsystem, webbläsare, cookies och IP-adress.

För att göra din användarupplevelse optimal använder vi oss av cookies på Bredband.se. På Bredband.se kan du till exempel göra val som kan sparas vilket gör att nästa gång du besöker Bredband.se behöver du inte göra dessa val igen när du besöker vår sida. I vår cookie-policy kan du läsa mer om hur vi använder cookies.

Vi delar aldrig personuppgifter eller användardata utan det lagras säkert

Alla personuppgifter och användardata lagras på ett säkert sätt och på inga villkor längre än nödvändigt. Vid misstanke om att säkerheten på Bredband.se brustit på något sätt kommer åtgärder att vidtas omedelbart så att alla personuppgifter och den data vi för ögonblicket haft i våra system säkras. De personuppgifter vilka Bredband.se får ta del av kommer aldrig att säljas eller överlåtas till tredje part.

Dina rättigheter att spärra insamling av personuppgifter, ändra och radera

Du har utan kostnad alltid rätt att få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig samt ändra eller radera dem. Har du några önskemål eller frågor om ändringar eller radering av personuppgifter kan du kontakta oss via kontaktformuläret.

För insamling, analysering och lagring av användardata använder Bredband.se Google Analytics. Du kan bestämma om du vill spärra all datainsamling med genom Google Analytics Opt-out  De uppgifter vi får från Google Analytics kan användas av Google för att skapa personliga annonser med hjälp av Google AdSense.