§1 Behandling av personuppgifter

Beställning av bredband görs hos respektive bredbandsoperatör och aldrig hos oss. Vi gör aldrig några kreditupplysningar eller lagrar någon information om dig som använder sidan. Genom att använda Bredband.se accepterar du våra användarvillkor och följer dessa. Om användarvillkoren inte accepteras bör du omedelbart sluta använda Bredband.se

§2 Vårt ansvar

Bredband.se erbjuder information och jämförelser av bredbandsleverantörer i Sverige. Vi är endast en informationskanal som förmedlar olika operatörer. Eftersom vi är en helt oberoende aktör kan vi aldrig ses som svarande om det skulle uppstå konflikter kring tecknande av avtal eller någon annan överenskommelse mellan operatören och dig som användare av sidan. Eftersom Bredband.se endast är en informationskanal ansvarar vi inte för eller ersätter dig om en ekonomisk förlust eventuellt skulle uppstått på grund av det avtal som du slutit med den operatör du valt. Vid en eventuell tvist sköts detta av dig och den bredbandsoperatör du har slutit avtal med. 

Bredband.se förbehåller sig rätten att kontinuerligt genomföra uppdateringar av webbsidan. Vi kan inte garantera att informationen på Bredband.se är 100 % korrekt och förbehåller oss rätten för felskrivning. Vi kan därför aldrig hållas ansvariga för de beslut som tas av dig som konsument utifrån den information vi tillhandahåller.

För information om exakta villkor av bredbandsabonnemangen hänvisar vi till respektive bredbandsoperatör. Det gäller även frågor kring produkten eller eventuella problem med produkten eller tjänsten.

§3 Ändring av användarvillkor

Som användare av bredband.se godkänner du användarvillkoren. Användarvillkoren kan när som helst ändras och vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor utan att först meddela dig. Du är själv ansvarig att kontinuerligt kontrollera informationen på Bredband.se för att veta när det sker förändringar i innehållet. Om du fortsätter att använda Bredband.se efter ändringar i innehållet innebär det att du accepterar de ändringar som skett i användarvillkoren.