Säga upp bredband

Om du har ett obundet abonnemang ska det inte vara så svårt att säga upp ditt bredband. Med ett bundet bredband blir det däremot svårare, om du inte väljer att betala för det. Omöjligt är det i alla fall inte, och på den här sidan ska vi berätta hur du kan göra och vad som är extra viktigt att tänka på.

Så säger du upp bredband utan bindningstid

Har du ingen bindningstid på bredbandsabonnemanget (eller om bindningstiden har löpt ut) kan du kontakta din leverantör för att säga upp avtalet. Här nedanför ser du hur du går till väga och vad du ska tänka på.

1. Se över villkoren för uppsägningstid

I princip alla bredband har uppsägningstid, oavsett om de är obundna eller bundna. Så läs igenom ditt avtal för att få koll på vilken uppsägningstid som gäller för dig innan du kontaktar operatören för att avsluta abonnemanget.

2. Kontakta din nuvarande bredbandsoperatör

Du kan säga upp bredbandet både via mejl, telefon och brev. En skriftlig uppsägning är dock alltid att föredra eftersom det då blir lättare att bevisa vad ni har kommit överens om, ifall det skulle uppstå en tvist. Väljer du att säga upp avtalet via telefon bör du alltid be operatören om en skriftlig bekräftelse på uppsägningen.

3. Beställ nytt bredband

Nu kan du beställa nytt bredband, om det är därför du säger upp ditt nuvarande det vill säga. Tänk i så fall på att göra det i god tid innan uppsägningstiden för det gamla löper ut. På så sätt kan du undvika avbrott i tjänsten och säkerställa en sömlös övergång till det nya bredbandet så snart det gamla upphör att gälla. 

Tänk på att lämna tillbaka routern till din gamla bredbandsleverantör

Om en router ingick i ditt tidigare bredbandsabonnemang kan du behöva returnera den till din gamla bredbandsleverantör efter att du sagt upp avtalet. Det är inte alltid du behöver skicka tillbaka utrustningen, men dubbelkolla alltid vad som gäller. 

Vad innebär uppsägningstid på bredband?

Som sagt så har även ett obundet bredband i regel en uppsägningstid du måste ta hänsyn till. Uppsägningstid innebär att du som kund är bunden till tjänsten även efter att du sagt upp den. Bredbandsabonnemang tecknade efter den 1 maj 2014 får inte ha längre än en månads uppsägningstid. Abonnemang som tecknades tidigare än så kan ha max tre månaders uppsägningstid.

Måste jag betala under uppsägningstiden?

Ja, du är skyldig att betala för ditt bredband under hela uppsägningstiden. Det gäller även om du har tecknat ett nytt bredband som löper samtidigt som din uppsägningstid. Under uppsägningstiden kan du fortfarande använda ditt bredband.

Måste jag säga upp bredbandet om jag ska flytta?

Om du kan ta ditt befintliga bredband med dig i flytten behöver du ju inte säga upp det om du inte vill. Men om din nuvarande bredbandsleverantör inte är tillgänglig på adressen du ska flytta till måste du säga upp bredbandet. Se i så fall till att göra det så att uppsägningstiden löper ut så nära flyttdatumet som möjligt.

Sök på din nya adress och se vilka leverantörer som är tillgängliga!

Om du har bindningstid kvar på ditt bredbandsabonnemang och ska flytta finns det i regel möjlighet att överlåta abonnemanget till personen som ska flytta in i din gamla bostad. Men läs noga igenom bredbandleverantörens villkor för överlåtelse av bredband, eller kontakta supporten direkt om du känner dig osäker på vad som gäller.

Kan man säga upp ett bredband med bindningstid?

När du har bindningstid kan du i regel inte säga upp ditt bredband. Du kan däremot be om en slutfaktura för resterande betalningar, och när du har betalat den är du fri att säga upp bredbandet.

Info! Bindningstid innebär att du är bunden till din operatör under en viss period, och under den perioden kan du inte säga upp avtalet. Bredband kan ha bindningstid på 12, 18 eller 24 månader.

Om du vill säga upp ditt bredband så att det upphör när bindningstiden löper ut ska du säga upp abonnemanget en eller tre månader i förväg, beroende på hur lång din uppsägningstid är. Då löper uppsägningstiden parallellt med din bindningstid och ditt bredband upphör att gälla samtidigt som din bindningstid löper ut.

Hur fungerar det att säga upp mobilt bredband?

Samma sak gäller egentligen för mobilt bredband. Har du ett bundet abonnemang måste du vänta tills bindningstiden löper ut innan du kan säga upp avtalet, om du inte väljer att betala en slutfaktura för de återstående månadsavgifterna och avsluta avtalet i förtid. Du har dock fortfarande i regel en uppsägningstid att ta hänsyn till. 

Tänk på! Läs igenom operatörens villkor för både bindnings- och uppsägningstid noga i samband med att du tecknar mobilt bredband, så vet du precis vad som gäller om du skulle vilja säga upp avtalet.

Fördelen med mobilt bredband är ju att det inte är knutet till en specifik adress, vilket innebär att du i de flesta fall inte behöver avsluta avtalet bara för att du ska flytta. Ett mobilt bredband fungerar överallt så länge som operatören har täckning.