Hur lång uppsägningstid har man på bredband?

Om du tecknade eller förlängde ditt bredband efter den 1 maj 2014 får bindningstiden inte vara längre än en månad. Tecknade du bredbandet innan dess får uppsägningstiden vara max tre månader. Hur lång uppsägningstid just du har framgår i dina bredbandsavtal.

Vad innebär uppsägningstid?

Uppsägningstid innebär att du som konsument är bunden till en viss tjänst även efter att du har sagt upp den. Uppsägningstiden får dock inte vara hur lång som helst. Nytecknade abonnemang får inte ha längre än en månads uppsägningstid. Det gäller alla abonnemang tecknade efter den 1 maj 2014.

Abonnemang som tecknades tidigare än så kan ha som längst tre månaders uppsägningstid.

Säg upp ditt bredband skriftligt

När du säger upp ditt bredband bör du alltid göra det skriftligt. Skulle det uppstå en tvist med bredbandsleverantören kan du alltid bevisa att du har sagt upp ditt bredband.

Du kan även säga upp ditt bredband via exempelvis telefon, men det kan bli svårt att bevisa att du har gjort det i efterhand om det skulle uppstå oklarheter.

Är man betalningsskyldig under hela uppsägningstiden?

Ja, du är skyldig att betala för ditt bredband under hela uppsägningstiden. Det gäller även om du har tecknat ett nytt bredband som löper samtidigt som din uppsägningstid. Under uppsägningstiden kan du fortfarande använda ditt bredband.

Låt uppsägningstiden löpa ut innan du tecknar nytt bredband

Eftersom du har uppsägningstid behöver du ta hänsyn till det när du byter bredband. Du vill inte säga upp ditt bredband och direkt teckna ett nytt. Då måste du betala för två bredband under uppsägningstiden.

I stället ska du börja med att säga upp ditt bredband och teckna det nya så att det börjar i samband med att uppsägningstiden löper ut. Då får du inget uppehåll i tjänsten och du slipper betala för två bredband under uppsägningstiden.

Du kan behöva säga upp ditt bredband när du flyttar

Ska du flytta är det inte säkert att du kan ta med dig ditt bredband till den nya adressen. Det beror på om din bredbandsleverantör är verksam där eller inte. Om du inte kan ta med bredbandet måste du säga upp det. Då vill du göra det så att uppsägningstiden löper ut i samband med att du flyttar.

Exempel: Om du ska flytta ut ur din bostad den 3 augusti vill du säga upp ditt avtal så att det slutar gälla i samband med flytten.

Så säger du upp bredband med bindningstid

När du har bindningstid kan du i regel inte säga upp ditt bredband. Du kan däremot be om en slutfaktura för resterande betalningar och säga upp ditt bredband.

Om du vill säga upp ditt bredband så att det upphör när bindningstiden löper ut ska du säga upp abonnemanget en eller tre månader i förväg, beroende på hur lång din uppsägningstid är. Då löper uppsägningstiden parallellt med din bindningstid och ditt bredband upphör att gälla samtidigt som din bindningstid löper ut.