Vad är bredband via stadsnätet?

Bredband via stadsnätet är ett bredbandsnät som är uppbyggt av fiberkablar och begränsat till ett område, oftast en kommun. Svenska stadsnät byggs oftast av kommunerna själva och energibolagen i kommunen. Till största del är offentliga bolag ägare till stadsnäten. Stadsnäten är inte bara begränsade till bredband. Även leverantörer av IP-telefoni och tv får tillgång till näten.

Info! Stadsnätets funktion är inte alltid helt lätt att förstå, men för att beskriva det så kort och enkelt som möjligt: bredbandsleverantören/leverantörerna är anslutna till stadsnätet och stadsnätet är i sin tur anslutet till din adress.

Det finns både öppna och slutna stadsnät, men i dag de allra flesta av Sveriges stadsnät är öppna.

Vad menas med öppet stadsnät?

Ett öppet stadsnät, även kallat öppen fiber, är operatörsneutralt, vilket ger dig möjligheten att själv välja mellan olika bredbandsleverantörer och erbjudanden. Samtidigt får du ditt bredband via fiber, vilket är det absolut bästa sättet att få bredband på. 

Öppna stadsnät bidrar till konkurrens och lägre priser

Många nätägare har valt att hålla stadsnäten öppna just för att det skapar konkurrens på marknaden, både vad gäller priser och utbud. I dag har Sverige en av världens lägsta internetavgifter. Internetanvändningen ligger även i topp jämfört med andra länder.

Den stora internetanvändningen kräver högre kapacitet och i stadsnäten finns det gott om kapacitet. Fiberoptiska nät är framtidssäkrade och har i stort sett obegränsad kapacitet. Trafiken i näten färdas med ljusets hastighet.

Hur många stadsnät finns det i Sverige?

Det finns cirka 170 stadsnät i Sverige i dag, varav 90 procent är kommunalt ägda. Stadsnäten är verksamma i 200 av landets 290 kommuner och tillsammans äger de cirka 50 procent av all bredbandsinfrastruktur. 

Vilka hastigheter har bredband via stadsnätet?

Eftersom stadsnäten använder fiber kan du komma upp i riktigt höga hastigheter med ditt bredband. Fiber har en teoretisk maxhastighet på 10 000 Mbit/s via trådbunden anslutning. Det är dock bara en teoretisk maxhastighet, troligtvis blir den verkliga hastigheten lägre än så. Med fiber kan du dock surfa snabbare än med någon annan bredbandsteknik. Många bredbandsleverantörer erbjuder exempelvis bredband 100/100250/250500/500 och i vissa fall till och med bredband 1000.

Hur snabbt bredband du behöver beror bland annat på vad du gör när du använder internet och hur många ni är som delar på uppkopplingen. Och vilka hastigheter du kan välja mellan beror dels på vilken operatör du väljer, men dels även på var i landet du bor. Använd funktionen nedan för att snabbt få svar på vilka hastigheter som är tillgängliga där du bor.

Vilka är fördelarna med bredband via stadsnätet?

Bredband via stadsnätet har flera fördelar. Det ger dig möjligheten att själv välja mellan olika leverantörer och erbjudanden. Samtidigt får du ditt bredband med fiber, vilket är det absolut bästa sättet att få bredband på. Hastigheten påverkas inte heller av att ni är flera som surfar samtidigt.

Eftersom du själv kan jämföra utbudet kan du även se till att hitta den bästa tjänsten till det lägsta priset.

Vad är skillnaden mellan stadsnät och fiber?

Stadsnät och fiber är egentligen helt olika saker. Fiber är en bredbandsteknik, medan ett stadsnät är ett nätverk (som vanligtvis använder fiber, men inte alltid) som samlar leverantörer- och tjänster inom ett visst område, vanligtvis en kommun.

Vilket stadsnät tillhör jag?

Det är din fullständiga adress som avgör vilket stadsnät du tillhör. Varken ortsnamnet, postnumret eller ens gatunamnet kan var för sig säga något om din stadsnätstillhörighet. Men det fina med vår sajt är att det räcker med att du skriver in din adress i sökrutan här nedanför så ser du vilka bredbandsleverantörer som är tillgängliga där du bor. Du behöver alltså inte veta vilket stadsnät du tillhör för att få se vilka bredband du kan få.

Lista på kommuner med stadsnät

Visa alla (60 st)

Lista på företag som driver stadsnät

Visa alla (110 st)

Vad innebär ett byte av stadsnät?

Har du fått information om att ditt fiberbredband kommer hanteras av ett nytt stadsnät, men är osäker på vad det innebär? Anledningarna till bytet kan variera, men en tänkbar orsak är att  din bostadsrättsförening eller energibolag har valt att byta nätoperatör efter en upphandling.

För dig som bredbandskund innebär detta att priset på dina tjänster kommer baseras på det nya stadsnätets avgifter. Priserna kan alltså både bli högre och lägre, men i vissa fall sker ingen prisförändring alls. Ett stadsnätsbyte kan också innebära att du får tillgång till ett större utbud av tjänster.

Vilket är det billigaste bredbandet via stadsnätet?

Vilket är det billigaste bredbandet via stadsnätet?

Bredband2 10/10 är det billigaste bredbandet via stadsnätet just nu (kontrollerat 2024-02-29). Ordinarie pris startar på 239 kr/mån men både pris och tillgänglighet varierar mellan olika adresser.

Vanliga frågor om bredband via stadsnätet

Vad är ett stadsnät?

Ett stadsnät är som namnet antyder ett fibernät som är avgränsat till ett visst område. Oftast är stadsnätet byggt av en kommun eller ett energibolag. Invånarna i området kan sedan ansluta sig till stadsnätet och få en fiberanslutning hos någon av de leverantörer som finns i nätet.

Vad skiljer ett öppet stadsnät mot ett slutet?

Det som skiljer ett öppet stadsnät är att det inte är bundet till en, eller ett fåtal leverantörer. I stället får flera leverantörer samsas om nätet, vilket skapar större konkurrens och håller priserna på en rimlig nivå.

Hur snabbt är bredband via stadsnätet?

Bredband via stadsnätet är bredband via fiber, vilket har en teoretisk topphastighet på 10 000 Mbit/s. Men de faktiska hastigheterna är lägre, och abonnemangen du kan välja mellan har i regel hastigheter på upp till 1 000 Mbit/s.

Hur vet jag om jag kan ansluta mig till stadsnätet?

Om du har fiber indraget i din bostad ser du vilka leverantörer du kan välja genom vår sökfunktion. Har du inte fiber draget till din bostad i dagsläget kan du kontakta din lokala fiberförening för att ta reda på hur mycket det kostar att ansluta sig.

Vad kostar bredband via stadsnätet?

Priserna på bredband via stadsnätet varierar mellan olika hastigheter och leverantörer. Det kan även variera inom en och samma leverantör beroende på var du bor och vilket stadsnät du är ansluten till. Sök på din adress högre upp på sidan och se vilka priser som gäller för dig.