Vad är bredband via stadsnätet?

Bredband via stadsnätet är ett bredbandsnät som är uppbyggt av fiberkablar och begränsat till ett område. Oftast är stadsnätet begränsat till en kommun. Svenska stadsnät byggs oftast av kommunerna själva och energibolagen i kommunen. Till största del är offentliga bolag ägare till stadsnäten.

Stadsnäten är inte bara begränsade till bredband. Även leverantörer av IP-telefoni och tv får tillgång till näten.

Vad är ett öppet stadsnät?

Ett öppet stadsnät innebär att det är operatörsneutralt. Då får flera kommersiella aktörer samsas i bredbandsnäten. Med ett öppet stadsnät kan du själv välja mellan olika leverantörer i samma fiberkablar. Det är stadsnätet som står för uppkopplingen medan leverantörerna står för tjänsterna.

I motsats till öppna stadsnät finns slutna stadsnät. Det innebär att bara en leverantör är verksam i nätet.

Öppna stadsnät bidrar till konkurrens och låga avgifter

Många nätägare har valt att hålla stadsnäten öppna just för att det skapar konkurrens på marknaden, både vad gäller priser och utbud. I dag har Sverige en av världens lägsta internetavgifter. Internetanvändningen ligger även i topp jämfört med andra länder.

Den stora internetanvändningen kräver högre kapacitet och i stadsnäten finns det gott om kapacitet. Fiberoptiska nät är framtidssäkrade och har i stort sett obegränsad kapacitet. Trafiken i näten färdas med ljusets hastighet.

Vilka hastigheter kan jag komma upp i med bredband via stadsnätet?

Eftersom stadsnäten använder fiber kan du komma upp i riktigt höga hastigheter med ditt bredband. Fiber har en maxhastighet på 1 000 Mbit/s, via trådbunden anslutning. Det är dock bara en teoretisk maxhastighet, troligtvis blir den verkliga hastigheten lägre än så. Med fiber kan du dock surfa snabbare än med någon annan bredbandsteknik.

Bredbandsleverantörerna har olika utbud med olika surfhastigheter. Vilken surfhastighet du kan nå påverkas självklart av vilken hastighet du väljer till ditt bredband. Välj en hastighet som passar din internetanvändning.

När du jämför leverantörernas bredband kan du se att hastigheten för upp- och nedladdning är densamma. Det betyder att du tar emot data lika snabbt som du laddar upp data. I verkligheten kan det dock vara en viss skillnad, där nedladdningshastigheten vanligtvis är snabbare.

Många fördelar med bredband via stadsnätet

Fördelarna med bredband via stadsnätet är många. Det ger dig nämligen möjligheten att själv välja mellan olika leverantörer och erbjudanden. Samtidigt får du ditt bredband med fiber, vilket är det absolut bästa sättet att få bredband på. Hastigheten påverkas inte heller av att ni är flera som surfar samtidigt.

Eftersom du själv kan jämföra utbudet kan du även se till att hitta den bästa tjänsten till det lägsta priset.

Vad är skillnaden mellan stadsnätet och fiber?

Stadsnät och fiber är egentligen helt olika saker. Fiber är den teknik som används för att få bredband, det är infrastrukturen som används. Stadsnätet är i stället ett samlingsnamn för alla tjänster som levereras genom fibertekniken. I öppna stadsnät kan du själv välja mellan flera olika leverantörer och tjänster.

Hur vet jag vilket stadsnät jag tillhör?

Du kan ta reda på vilket stadsnät din bostad tillhör genom att ange din adress i sökrutan högst upp på sidan. Då får du upp vilka erbjudanden och priser som är tillgängliga för dig.

Du kan även prata med din fastighetsägare eller hyresvärd för att ta reda på vilket stadsnät din bostad är ansluten till.

Vanliga frågor om bredband via stadsnätet

Vad är ett stadsnät?

Ett stadsnät är som namnet antyder ett fibernät som är avgränsat till ett visst område. Oftast är stadsnätet byggt av en kommun eller ett energibolag. Invånarna i området kan sedan ansluta sig till stadsnätet och få en fiberanslutning hos någon av de leverantörer som finns i nätet.

Vad skiljer ett öppet stadsnät mot andra?

Det som skiljer ett öppet stadsnät är att det inte är bundet till en, eller ett fåtal leverantörer. I stället får flera leverantörer samsas om nätet, vilket gör att det blir större konkurrens. För dig som kund är det fördelaktigt med ett öppet nät då du får fler, och oftast bättre, erbjudanden.

Vilken hastighet har fiber?

Fiberanslutningar kan ge hastigheter upp mot 1 000 Mbit/s. Det gör det till den överlägset snabbaste bredbandstekniken, även om de allra flesta inte får ut en så hög hastighet.

Hur vet jag om jag kan ansluta mig till stadsnätet?

Om du har fiber indraget i din bostad ser du vilka leverantörer du kan välja genom vår sökfunktion. Har du inte fiber draget till din bostad i dagsläget kan du kontakta din lokala fiberförening för att ta reda på hur mycket det kostar att ansluta sig.

Vad kostar fiber?

Vad fiber kostar varierar kraftigt beroende på vilken hastighet och operatör du väljer. För den som inte behöver så höga hastigheter kostar det några hundralappar, medan det för 1 000 Mbit/s kostar runt 1 000 kr i månaden hos de flesta operatörer.