kablar ligger på marken för bredbandsutbyggnadKan en mobil bredbandslösning vara ett fullgott alternativ till fiberuppkoppling? Det undrar flera svenska kommuner som nu oroar sig för att bli utan PTS bredbandsstöd. Foto: ThomBal/Shutterstock.com

Granskningar

Flera svenska kommuner oroar sig nu för att gå miste om Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandsstöd när Telia samtidigt lanserar fast bredband via mobilnätet, med hastigheter som PTS anser är europeisk standard och ”tillräckligt bra”. Det rapporterar Dagens Nyheter.

För att Sverige ska nå sina bredbandsmål 2025 krävs bredbandsstöd, och regeringen har gett PTS i uppgift att under 2021 dela ut 1,6 miljarder kronor. Tanken är att stödet ska fördelas mellan tre så kallade utlysningsområden, Norrland, Svealand och Götaland, med fortsatt fokus på landsbygden.

Ett orosmoln för flera kommuner är dock Telias utrullning av den mobila bredbandsuppkopplingen (FWA), eftersom PTS anser att hastigheterna i det mobila systemet (upp till 30 Mbit/s) ger europeisk standard och att bredbandsstöd därför inte är nödvändigt.

Bredbandsoro i Norrtälje kommun

Norrtälje är en av de kommuner där Telia nu lanserar FWA. Även om det i dagsläget inte är helt klart vilka kommuner som kommer att tilldelas bredbandsstöd, ska  kommunen enligt uppgift ha fått ett förhandsbesked från PTS som tyder på att myndigheten anser att Telias lösning är ”tillräckligt bra”.

Kommunens bredbandssamordnare Rasmus Lundholm tycker att det är märkligt hur hastigheter på 30 Mbit/s kan anses vara lika bra som det nationella målet 1 000 Mbit/s.

– Det är kärnan i vår kritik. Om bedömningen står sig kommer stödet inte att nå dem som hade haft mest nytta av en bra uppkoppling: äldre och sjuka på landsbygden som behöver sjukvård och samhällstjänst, säger han till Dagens Nyheter.

”Möter inte ens det gamla bredbandsmålet”

Jens Zander, professor i radiokommunikation vid KTH, har på uppdrag av Dagens Nyheter jämfört mobila bredbandslösningar med fiberanslutning. Han menar att datahastigheterna i mobilsystem dels beror på avståndet till basstationen, men även på hur många hushåll som delar på kapaciteten.

Enligt Zander kan en mobilanslutning på 30 Mbit/s, som inte ens kan ställas mot det tidigare bredbandsmålet 100 Mbit/s, sällan erbjuda den kapacitet som ett samhälle kräver.

Kan vara en kompletterande lösning 

Dagens Nyheter har även pratat med Mikael Ek, vd på Svenska stadsnätsföreningen. Han menar att det ligger utanför Telias ansvarsområde att se till helheten och vill därför inte kritisera operatörens lansering.

Han tror att mobilsystemet kan vara en kompletterande lösning för vissa hushåll, men att det från ett samhälleligt perspektiv är viktigt att fiberbredbandsutbyggnaden fortsätter. Att Telias FWA-system kan blockera möjligheterna att söka stöd menar han är ett problem.