5G-repeaters på mobilmast.Telenor och Tele2 kommer med det gemensamma nätbolaget Net4Mobility intensifiera 5G-utbyggnaden under 2022. Foto: Lisic/Shutterstock.com

Nätverk

Genom det gemensamma nätbolaget Net4Mobility satsar Tele2 och Telenor på att bygga ut 5G-nätet på fler svenska orter under 2022. Siktet är inställt på att kunna ge 90 procent av landets befolkning 5G-täckning innan 2023 har nått sitt slut.

Tele2 och Telenor har via sitt gemensamma nätbolag Net4Mobility påbörjat 5G-utbyggnaden på 37 svenska orter, och längst har operatörerna kanske inte så överraskande kommit i Storstockholm och Storgöteborg. Men nu lägger man i en högre växel och satsar på att ge flera delar av landet tillgång till 5G redan i år. Målet är att 90 procent av befolkningen ska ha 5G-täckning innan slutet av 2023, och de resterande procenten under 2024.

Under den första halvan av 2022 kommer Net4Mobility bygga ut 5G i städer som Visby, Uppsala, Malmö och Linköping.

Moderniserar det befintliga 4G-nätet

Samtidigt som Tele2 och Telenor fortsätter sin gemensamma 5G-resa gör de även en modernisering av det befintliga 4G-nätet, som kan innebära en 200–300 procentig ökning av kapaciteten och att antalet sajter ökar med 60 procent för både 4G och 5G.

Enligt Björn Lindberg, Tele2:s nätexpert, är utrullningen av 5G förmodligen den största nätuppdateringen de gjort för sina användare. Han menar att satsningen inte bara kommer utmynna i ett högklassigt 5G-nät, utan även i ett betydligt bättre 4G-nät.

Har tagit höjd för halvledarbristen

Operatörerna är redo att satsa hårt, och enligt Telenors nätexpert Sara Kebert är ambitionstakten hög. Hon menar att faktorer som bygglov, eltillgång och fiber kommer att avgöra exakt vilka orter som blir aktuella. 

– Materialförsörjningen är också central med tanke på tillgången till halvledare, men här har vi tagit höjd för den kända brist som finns, säger Sara Kebert i ett pressmeddelande.