Gula fiberkablar mot blå bakgrund.Intresset för 5G och bredband via fiber växte ytterligare under 2021, enligt PTS senaste rapport om utvecklingen på svensk telekommarknad. Bild: gualtiero boffi/Shutterstock.com

Rapporter

Post- och telestyrelsens rapport Svensk telekommarknad 2021 visar på fortsatt högt tryck i mobilnäten, även om ökningstakten var något lägre än under 2020. Intresset för 5G ökade rejält, och ökade gjorde även antalet abonnemang för bredband via fiber.

Trycket i det svenska mobilnäten var högt även under 2021, enligt PTS senaste rapport om utvecklingen på telekommarknaden. 4G-näten är förvisso fortfarande dominerande när det gäller både samtal och surf, men intresset för 5G ökade rejält förra året. Drygt en miljon abonnemang använde 5G under 2021, vilket är fyra gånger så många som under 2020.

Datatrafiken i mobilnäten ökade med totalt 30 procent förra året. Ökningstakten är hög, men inte riktigt lika hög som under 2020.

Fler vill ha bredband via fiber

Under 2021 var det allt fler som valde bredband via fiber. Andelen fiberabonnemang utgör nu den största delen av samtliga abonnemang för fast bredband på marknaden. Antalet abonnemang för bredband via ADSL fortsatte däremot att minska.

Tre av fyra hushåll hade ett bredbandsabonnemang med hastigheter på minst 100 Mbit/s, och denna andel har växt med cirka 5 procentenheter per år under de senaste åren. Men intresset för abonnemang med de allra högsta hastigheterna, exempelvis bredband 1000, är fortfarande relativt lågt. Det var bara 5 procent av hushållen som hade ett sådant abonnemang förra året.

Ökade intäkter från fast bredband – särskilt från fiber

Sammantaget minskade intäkterna från telefoni, bredband och datakommunikation med 1 procent förra året till 49 miljarder kronor. Den största minskningen står fast telefoni för, men man har även sett en nedgång när det gäller mobiltelefoni.

Det är intäkterna från fast bredband som drar upp siffrorna, där man såg en ökning på totalt 3 procent under 2021. Intäkterna från abonnemang för fiber ökade med hela 11 procent, vilket innebär en fortsatt uppåtgående prisutveckling för just denna del av bredbandssegmentet.