människor som pratar i sina mobilerPost- och telestyrelsen har sett en kraftig ökning av telefonsamtal via mobilnätet. Foto: Mangostar/Shutterstock.com

Rapporter

Post- och telestyrelsen har nyligen presenterat sin rapport om fjolårets trender på den svenska telekommarknaden. I rapporten kan man se att fast telefoni och bredband via kopparnätet fortsätter att minska, och att allt fler konsumenter väljer telefonsamtal i mobilnäten och abonnemang på bredband via fiber.

När Post- och telestyrelsen (PTS) sammanfattar trenderna på den svenska telekommarknaden 2019, syns ett tydligt skifte i hur vi väljer att kommunicera och koppla upp oss. Antalet mobilabonnemang ligger kvar på ungefär samma nivåer som året innan, cirka 14, 5 miljoner, men det har däremot skett en kraftig ökning av samtalstrafiken i 4G-näten. Den fasta telefonin fortsätter att minska, likaså bredbandsabonnemangen via kopparnätet (xDSL).

– Rapporten visar att trenden fortsätter mot att bredband via kopparnätet och traditionell fast telefoni väljs bort av konsumenterna till förmån för snabbt bredband via fiber och telefoni via mobilnäten, säger Kristian Viidas, chef för analysavdelningen, i ett pressmeddelande.

Abonnemang för fast telefoni har minskat med 19 procent

Abonnemangen för fast telefoni har minskat kraftigt under relativt kort tid. Vid årsskiftet fanns 1,8 miljoner abonnemang i Sverige, vilket innebär en minskning på 19 procent i jämförelse med föregående år. Under de senaste tio åren har antalet abonnemang på ip-telefoni och på fast telefoni via kopparnätet minskat med cirka 2,6 miljoner.

Under 2009 ringdes cirka 4,6 miljarder samtalsminuter i de fasta näten. Dessa siffror kan jämföras med samtalstrafiken under 2019, då man registrerade cirka 36,6 miljarder samtalsminuter i mobilnätet.

Fler vill ha snabba bredband

Vid årsskiftet 2019/2020 fanns det 4 miljoner abonnemang på fast bredband i Sverige. Av dessa 4 miljoner utgjorde 2,9 miljoner abonnemang via fibernätet, vilket är en ökning på 9 procent. Bredbandsbonnemangen via ADSL hade däremot minskat med 23 procent. Enligt rapporten från PTS hade 8 av 10 bredbandsabonnemang tillgång till näthastigheter på minst 100 Mbit/s.