Kvinna sitter med datorn i soffanMånga svenskar umgås främst med sina vänner över nätet. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Undersökningar

Vi spenderar mer tid framför våra skärmar och ute på internet. Den ökade skärmtiden har dock varit positiv för de flesta av oss. Många upplever att deras sociala liv blivit bättre och att de till och med träffar sina vänner oftare sedan deras tid framför en skärm ökade.

Internet har fört med sig mycket. Det har inte bara blivit möjligt att få tillgång till en ofantlig mängd information på kort tid. Det har även gjort det enklare att kommunicera med människor var de än befinner sig. Enligt en undersökning från Telenor spenderar allt fler personer tid framför sina skärmar.

För många har internet blivit en samlingsplats där man umgås med vänner. Var fjärde svensk har den största delen av sitt umgänge med sina vänner över nätet. Detta är något som för bara några år sedan hade oroat många men idag ser 60 procent av svenskarna positivt på hur den digitala kommunikationen påverkat det sociala livet.

– Att allt fler har stora delar av sitt sociala umgänge tillgängligt i fickan är i grunden positivt, då vi fått nya möjligheter att umgås med vänner och stärka banden med nära och kära, säger Telenors trendanalytiker, Katarina Hamnholm.

Tiden på internet har fått fler att träffas offline

Trots att vi spenderar mer tid på nätet nu än tidigare verkar det som att vi hinner med att träffa våra vänner i den verkliga världen också. Var femte svensk tycker att de träffar sina vänner oftare sedan deras tid på nätet ökat.

Telenors undersökning visar även att ju mer tid vi spenderar på nätet framför våra skärmar desto oftare träffar vi våra vänner offline. 

Skärmtiden leder ibland till skuldkänslor

Den ökade skärmtiden och tiden på internet har fört med sig mycket positivt. Men samtidigt är det många som får skuldkänslor över att de digitala tjänsterna tar över deras liv. Många vet med sig att de spenderar för mycket tid framför en skärm och ute på internet.

En stor del av svenskarna känner sig mer ensamma nu när de spenderar så mycket tid på nätet. Framförallt är det kvinnor som känner sig ensamma. Den grupp som är minst drabbade är äldre, de är istället mest positiva till den ökade tiden på nätet. Cirka 70 procent av de äldre har fått ett bättre socialt liv sedan internet kom.