Tres vd Haval van DrumptHaval van Drumpt, vd för Tre, oroar sig för hur Sveriges kommande beslut i frågan om 5G kommer att påverka konkurrenskraften. Foto: Andreaz Engström/Tre

Nätverk

Regeringen har som ambition att Sverige ska bli världsledande för 5G, den nya generationens mobilteknik. Men detta räcker inte, enligt Tres vd Haval van Drumpt. I sina kommande beslut måste Sverige hantera den konkurrens som finns inom 5G-utvecklingen för att inte halka efter mer än vi redan har gjort, säger vd:n i en debatt i Dagens Nyheter.

Sverige var världsledaren i mobil teknologi när 3G-nätet byggdes ut. Förutom snabba och stabila nät hade också en hög andel av svenskarna fiberanslutning, och de flesta kopplade också upp sig genom hemdatorer tidigt i processen. Innovationsklimatet har bland annat lett till ett stort antal startups och bolag som exempelvis Spotify.

När det gäller 5G har Sverige dock tappat detta initiativ, enligt Haval van Drumpt, vd för operatören Tre. Där är det i stället USA och Sydkorea som redan har miljontals abonnenter till existerande 5G-nät. Även Schweiz och Finland har redan lanserat 5G-tjänster.

Sverige har halkat efter i 5G-utvecklingen

De nordiska ländernas regeringar har ett uttalat mål att ligga i framkant för utvecklingen av 5G, och man har tagit fram en gemensam handlingsplan för hur samhället ska utvecklas med hjälp av den digitala tekniken. 

Detta är en bra ambition, menar Haval van Drumpt. Dock menar han att det redan är för sent för Sverige att bli ledande på området. Därför måste prioriteringarna anpassas efter de förutsättningar som råder, det vill säga att begränsa skadan av att vi har hamnat på efterkälken, skriver vd:n.

Fördelningen av spektrumbanden påverkar konkurrenskraften

Haval van Drumpt är särskilt orolig för hur det ska gå till när spektrumbanden för 5G-tjänster ska auktioneras ut i början av nästa år. Post- och telestyrelsen har föreslagit en modell där de auktioneras ut mellan tre aktörer. Två av Sveriges fyra största operatörer har nämligen valt att bygga ett gemensamt nät, men kommer enligt Post- och telestyrelsens förslag ändå att bjuda i auktionen separat.

Enligt Haval van Drumpt är risken stor att en av aktörerna kommer att tryckas ut från marknaden med det här upplägget. Detta kommer i sin tur innebära att Sverige i praktiken har två 5G-nät i stället för tre. Det skulle innebära stora konsekvenser för samhället, såväl innovationskraften som konkurrensen i Sverige.

Haval van Drumpt menar i stället att vi bör titta på Finlands lösning, där myndigheterna har säkerställt att alla operatörer har fått tillgång till spektrum för att bygga konkurrenskraftiga mobilnät. Detta ger goda förutsättningar för nya start-ups och att Sverige får vara en aktiv del i den framtida, digitala utvecklingen, avslutar vd:n.