folk i rörelse på stockholms centralstationVid Stockholms Centralstation har antalet människor i morgontrafiken minskat rejält de senaste veckorna. Foto: Sergio Delle Vedove/Shutterstock.com

Undersökningar

Tres Jobbindikator visar på en kraftig minskning av antalet människor ute i kollektivtrafiken, framför allt i landets största städer. Efter de nya restriktionerna har man sett en tydlig nedgång, och nu är man snart nere på lika låga nivåer som under våren.

Tre delar regelbundet med sig anonymiserad mobil nätverksdata i syfte att ge en bild över hur vi i Sverige förhåller oss till myndigheternas rekommendationer. Jobbindikatorn mäter hur många människor som är i rörelse i morgonruschen vid våra tre storstäders centralstationer, medan nöjesindikatorn undersöker rörelsemönstren vid populära nöjesstråk på kvällen.

Enligt Jobbindikatorns senaste mätning har antalet människor i kollektivtrafiken nu minskat markant i landets största städer.

Tydlig skillnad i Stockholmstrafiken

Indikatorn visar på en minskning av antalet människor ute i morgonruschen i samtliga tre storstadsregioner, men i Stockholm är skillnaden extra tydlig. Förra veckan minskade antalet människor i morgontrafiken vid centralstationen med hela 20 procent jämfört med veckan innan. Enligt Tre Sveriges kommunikationsdirektör Mårten Lundberg är siffrorna snart nere på rekordlåga nivåer.

Men man har som sagt sett en nedgång i mobiltrafiken även i Malmö och Göteborg. Förra veckan sjönk antalet människor på språng i morgontrafiken i Malmö med 9 procent, och i Göteborg med 2 procent. 

En trend som hållit i sig under flera veckor

Detta är helt klart en trend som har hållit i sig ett tag. Om man ser till statistiken under de senaste fem veckorna har antalet människor vid Stockholms Central minskat med totalt 47 procent, och i Malmö och Göteborg med 32 respektive 29 procent.

I sina analyser utgår Tres Jobbindikator från ett index på 100, vilket representerar antalet människor i rörelse en vecka innan coronaviruset bröt ut. I Stockholm är antalet människor i morgontrafiken just nu färre än en tredjedel av normalindex, medan siffrorna för Göteborg och Malmö motsvarar ungefär hälften av det normala.