Smartphones som ligger på varandra på servicedisk.Enligt en ny undersökning från Telia är det många som hellre köper ny mobil än att laga den. Återvinning är fortfarande relativt ovanligt överlag, men unga är helt klart bäst på att panta mobilen. Foto: Ira Sokolovskaya/Shutterstock.com

Undersökningar

Telia har undersökt svenskarnas vanor när det gäller att rensa, laga och panta mobilen. Det visar sig att bara hälften gör regelbundna rensningar, och många köper hellre en ny lur i stället för att laga den befintliga. Unga pantar mest, men överlag så är återvinning fortfarande relativt ovanligt.

På uppdrag av Telia frågade Mantap Global/CINT ett riksgenomsnitt av 1 079 svenskar mellan 16 och 75 år om deras mobilvanor kopplat till återvinning och underhåll. Endast hälften av undersökningens deltagare uppger att de städar mobilen regelbundet, och av dem som aldrig eller i alla fall sällan gör det menar drygt 40 procent att de inte ser någon anledning.

69 procent säger samtidigt att de skulle rensa mobilen oftare om de visste att det skulle förlänga telefonens livslängd.

Fyra av tio köper hellre ny mobil än lämnar in på lagning

Det verkar som att det finns en liknande trend när det gäller reparationer. Strax över hälften, 57 procent för att vara exakt, uppger att de skulle lämna in mobilen på reparation om den gick sönder. 51 procent av de som inte skulle lämna in mobilen på lagning anser att det är för dyrt och 36 procent säger att de hellre köper en ny mobil.

Borde vara självklart att laga mobilen

Henrik Lönnevi, chef för Telias konsumentaffär, menar att det är intressant att det är så många som hellre köper nytt än att reparera och att priset inte är den primära orsaken.

– Det behöver vi gräva i och se vad vi kan påverka. Det borde ju vara lika självklart som att laga annan dyr teknik, som en dator eller tvättmaskin, säger han i ett pressmeddelande.

Fortfarande relativt ovanligt att panta

Enligt undersökningen har 64 procent aldrig pantat mobilen, det vill säga lämnat in den för återvinning. Det är unga mellan 16 och 34 år som har pantat mest, medan 55–64-åringarna har pantat minst.

Henrik Lönnevi konstaterar att det tar tid att ändra vanor, men menar att vi är på väg mot rätt håll. Undersökningen tyder på att det är de unga som är den drivande kraften och Lönnevi tror att återvinning snart kommer bli vanligare i alla åldersgrupper.