man sitter på berg med laptopTelia satsar miljarder på Sveriges digitala infrastruktur. Kapaciteten i 4G-nätet ska fördubblas samtidigt som 5G-resan fortsätter i fler delar av landet. Foto: FOTOFILIA Maciej Pazera/Shutterstock.com

Nätverk

Under en femårsperiod ska Telia tillsammans med Ericsson göra en miljardsatsning på mobilnäten i hela landet, där man ska uppgradera kapaciteten i 4G-nätet samtidigt som man fortsätter utrullningen av 5G. Enligt Telia kommer arbetet ge både snabbare och bättre bredbandsuppkoppling på fler platser i Sverige.

Telia är nu redo att satsa miljarder på landets digitala infrastruktur, och kommer uppgradera sina mobilnät över hela Sverige. Arbetet omfattar 8 400 basstationer, där man ska fördubbla kapaciteten i 4G-nätet, men även fortsätta etableringen av 5G.

Man kommer även bygga nya mobilmaster, där fokus framför allt ligger på de sju skogslänen Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Värmland och Västerbotten.

Nätet viktigare än någonsin

Enlig Telia kommer satsningen innebära att bredbandsuppkopplingen blir både starkare och snabbare på fler ställen i landet. Telias vd Anders Olsson menar att erfarenheterna under året har visat oss hur viktigt nätet är. Effekterna av pandemin har påverkat hela samhället, och våra behov av sömlös uppkoppling har kanske aldrig varit så stora.

– Det är en förutsättning för en hållbar digital ekonomi. Därför fortsätter vi nu att investera och utveckla våra mobilnät för att kunna ge ännu fler kunder tillgång till ett uppkopplat samhälle, säger han i ett pressmeddelande.

5G-nätet ska täcka 90 procent av Sveriges yta

Tidigare under året lanserade Telia sitt publika 5G-nät i Stockholm, och operatören har sedan successivt etablerat 5G även i 20 andra större städer. När PTS tilldelning av ”riktiga” 5G-frekvenser är klar, vilket på grund av diverse omständigheter kan dröja ett tag, kommer man fortsätta sin 5G-resa i Sverige. Målet är att 5G-nätet ska täcka 90 procent av landets yta och nå ut till 99 procent av befolkningen.

Minska den digitala klyftan

Med ett modernare mobilnät och energisnåla tekniska lösningar kommer fler, både privatpersoner och företag, få uppleva säker och snabb uppkoppling till nätet – oavsett var i landet man befinner sig. Anders Olsson menar att detta i sin tur bidrar till mindre digitala klyftor mellan storstad och landsbygd.