telias logga på ljus fasadTelia har nu blivit en del av Stockholm Handelskammares initiativ Omstartskommissionen. Foto: vieninsweden/Shutterstock.com

Nyheter

Den nylanserade Omstartskommissionen ska ta fram underlag för att hjälpa det svenska samhället på fötter efter coronavirusets utbrott och spridning. Telia har gått in som samarbetspartner, och kommer bland annat att tillföra kunskap om hållbar och inkluderande digital infrastruktur.

Stockholms Handelskammare lanserade nyligen Omstartskommissionen, ett initiativ som ska förbereda Sverige inför de samhällsutmaningar som beräknas följa efter den pågående coronapandemin. Omstartskommissionen ska genom strategisk planering ta fram reformförslag som ska optimera Sveriges förutsättningar för att kunna starta på nytt efter krisen som drabbat i princip alla delar av näringslivet.

Telia har nu gått in som samarbetspartner, där man framför allt kommer tillföra kunskap om digital infrastruktur och lyfta vikten av hållbar och inkluderande digitalisering.

En digital omställning som gått i rekordfart

Telia Sveriges vd Anders Olsson menar att man aldrig tidigare har sett ett lika tydligt behov av sömlös uppkoppling och fungerande digitala lösningar som nu. Hela samhället har påverkats, och operatören strävar nu att i sitt uppdrag kunna bidra till ett starkare och mer innovativt Sverige.

–  Den digitala omställningen har gått i rekordfart för att stötta behovet av förändrade sätt att arbeta och leva med digitala möten, vård och undervisning på distans och e-handel. När denna akuta kris är över är det viktigt att snabbt få fart på Sverige igen och då kommer det att vara avgörande att vi bygger vidare på vad vi nu lärt oss, säger han i ett pressmeddelande.

En Stockholmscentrerad kommission

Omstartskommissionen är dels av praktiska skäl centrerad till Stockholmsregionen, dels på grund av att det var just i Stockholm med omnejd man drabbades först av coronavirusets utbrott. Stockholms handelskammare blev då den paraplyorganisation som formade kommissionen.

Klas Eklund (ordförande), Maria Wetterstrand, Amy Louti, Lars Hultkrantz, Tor Borg och Oskar Nordström Skans är sex av Omstartskommissionens totalt elva deltagare. Expertgruppen ska senast i augusti 2020 presentera sina slutsatser och förslag.