jessica levin på tele2Jessica Levin på Tele2 menar att den ökande datakonsumtionen påverkar branscher och företag i hela Sverige. Foto: Pressbild/Tele2

Nyheter

När Tele2 för andra året i rad presenterar resultaten från sin undersökning Data om Data, där de analyserar trafiken via mobilnäten hos sina företagskunder, ser de en stark uppåtgående trend för mobilsurfen. Företagskunderna surfade hela 43 procent mer under 2019 jämfört med 2018, och de som surfade allra mest var företagare inom Hotell- och restaurangbranschen.

Tele2 har nyligen presenterat resultaten av sin undersökning Data om Data, där de har analyserat sina företagskunders surf- och telefonvanor under 2019. Totalt har mer än 500 miljoner datapunkter analyserats från cirka 53 200 företag, och datatrafiken i mobilnäten visar på en fortsatt stark uppgång för mobilsurfen – en ökning med hela 43 procent jämfört med föregående år.

Hotell- och restaurangbranschen surfar mest

Enligt analysen är det företagare inom Hotell och restaurang som var de största surfarna 2019. De förbrukade i snitt 542 MB om dagen, vilket är en ökning på 78 procent under ett år. Tvåa på listan är företagare inom Skönhet och frisör med 499 MB per dag, och trea kommer bilmekanikerna som i snitt förbrukade 417 MB surfdata per dag.

Jessica Levin, affärsområdeschef för små och medelstora företag på Tele2, menar att rapporten är ett bevis för hur viktig mobildatan är för de olika företagskunderna. De traditionella röstsamtalen visade sig däremot bli allt färre i nästan alla branscher – mellan 2018 och 2019 minskade telefonsamtalen med sju procent.

Coronakrisen bryter nedåtgående samtalstrend

Dock verkar coronapandemin ha påverkat svenska företagares vanor när det gäller telefonsamtal, och den nedåtgående trenden bröts i mars 2020. Tele2 har därför uppdaterat sina siffror i sin rapport för året och jämfört datan för mars 2020 med samma period 2019. Eftersom många nu arbetar hemifrån har man sett ett nytt mönster bland företagskunderna. De använder mer surfdata, men ringer även 6,5 procent fler samtal. Röstsamtalen varar dessutom cirka 20 procent längre än tidigare.

–  Om det här är ett trendbrott som bryter trenden med sjunkande röstsamtal eller om det är en coronaeffekt återstår att se, säger Jessica Levin i ett pressmeddelande.