resenär står på världskarta och pekar på EuropaSvenskarna har rört sig mindre över Europa i juli i år än förra året. Foto: TORWAISTUDIO/Shutterstock.com

Undersökningar

Med hjälp av roamingdata från kundernas telefoner har Tre kunnat kartlägga hur svenskarna har rört sig i Europa under juli. Jämfört med samma period under fjolåret har resandet minskat rejält – uppemot 90 procent på vissa håll.

Utlandsresandet har minskat betydligt i sommar jämfört med förra året. Tre har kartlagt kundernas mobilanvändande och roaming i de tio europeiska länder som är mest populära för svenskar att resa till. Det visar att resandet under de första två veckorna i juli minskade med hela 70 procent från samma veckor förra året.

Datan om kundernas användning av roaming och mobilnätet har anonymiserats, och används i syfte att se hur svenskarna har anpassat sig efter rekommendationerna från myndigheter gällande utlandsresor.

Tre: Ingen överraskning att roamingen har minskat

Mårten Lundberg är kommunikationsdirektör på Tre. Han berättar att roamingtrafiken har minskat kraftigt sedan förra året, vilket förstås inte alls kommer som en överraskning.

– Mobiltrafiken i Frankrike, Spanien, Kroatien och Österrike har till exempel varit ned med över 90 procent vissa veckor jämfört med samma perioder förra sommaren.

70–90 procent färre resor till de flesta populära länder

I början av juli var det 70 procent färre svenskar som reste till Finland, Danmark och Polen om man jämför med 2019. När det gäller Tyskland var minskningen större, 83 procent.

För Spanien var minskningen 82 respektive 87 procent, och Kroatien 81 respektive 88 procent de båda veckorna. Men störst är minskningen som sagt för bland annat Frankrike och Österrike där det är omkring 90 procent.

Resor till Norge och Ungern har minskat mindre

Men det finns också länder som svenskarna faktiskt har besökt i viss utsträckning under sommaren. Minskningen av resandet till Norge har varit 65 procent under vecka 27, och 67 procent under vecka 28. För Ungern har minskningen varit 69 och 66 procent under samma veckor.