rulle med bredbandskablar ligger på gräsmatta i bostadsområdeEtt förslag om undantag från lokaliseringsprincipen ska ge kommuner rätt att hjälpa sina "grannar" med bredbandsutbyggnaden. Foto: juerginho/Shutterstock.com

Nyheter

Nu föreslår regeringen att grannkommuner ska få hjälpas åt med bredbandsutbyggnaden – ett undantag som sägs kunna möjliggöra cirka 75 000 anslutningar utan stöd från staten. Svenska stadsnätsföreningen ser väldigt positivt på det nya bredbandsförslaget, skriver SvD Näringsliv.

I onsdags den 24 mars gav Regeringskansliet Håkan Eriksson, kansliråd vid Kommunenheten på Finansdepartementet, i uppdrag att ta fram ett nytt bredbandsförslag. Förslaget är att införa ett undantag från lokaliseringsprincipen, som bland annat påverkar var satsningar på bredbandsutbyggnad ska ske. Kort förklarat innebär det att kommuner ska kunna få hjälpa sina ”grannar” att bygga ut bredband.

– Genom undantag från lokaliseringsprincipen kan bredbandsutbyggnaden underlättas och snabbas på, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman i ett pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet.

Förhindras i dag av kommunallagen

I dagsläget är insatser över kommungränserna inte möjliga, eftersom kommunallagen sätter stopp. Enligt Svenska stadsnätsföreningen utgör detta en stor begränsning för bredbandsutbyggnaden i Sverige, och de är just därför väldigt positiva till det nya förslaget från regeringen.

I en kommentar till TT skriver organisationens vd Mikael Ek att undantaget från lokaliseringsprincipen kan möjliggöra upp mot 75 000 bredbandsanslutningar, och detta utan ytterligare stöd från statligt håll. Han menar på att kommunerna skulle kunna ansluta över 100 000 fler hushåll och företag, som dessutom får tillgång till bredband betydligt snabbare och billigare än på annat vis.

Många hushåll på landsbygden saknar tillgång till snabbt bredband

Enligt Svenska stadsnätsföreningen är det många hushåll på landsbygden som fortfarande saknar tillgång till snabb bredbandsuppkoppling, och på senaste tiden har lokala stridigheter blossat upp gällande vilken bredbandsteknik de boende ska använda sig av. Vi har tidigare skrivit om att flera kommuner riskerar att gå miste om statligt bredbandsstöd, eftersom PTS (Post- och telestyrelsen) anser att trådlöst bredband via master (i stället för via kabel) är ett fullgott alternativ.