man sitter med laptop med utsikt över bergOm hela landet ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 krävs stora ekonomiska satsningar. PTS har nu fattat beslut om hur den största delen av årets bredbandsstöd ska fördelas. Foto: Sergii Sobolevskyi/Shutterstock.com

Nyheter

Post- och telestyrelsen har fattat beslut. 44 projekt i fyra svenska regioner kommer att tilldelas bredbandsstöd under året, där den sammanlagda summan hamnar på 106 miljoner kronor. Kvar i kassan finns 29 miljoner, och beslutet om vilka sökande som kan bli aktuella för den summan ska PTS fatta i november.

På uppdrag av regeringen ska Post- och telestyrelsen fördela ekonomiskt stöd till bredbandsutbyggnaden i Sverige varje år fram till år 2025. Siktet är inställt på att nå det slutgiltiga bredbandsmålet: att hela landet ska ha tillgång till snabbt bredband.

Nu har PTS fattat beslut om hur den största delen av årets bredbandsstöd på 136 miljoner kronor ska fördelas.

44 bredbandsprojekt i fyra regioner

PTS valde ut regionerna Västernorrland, Värmland, Västra Götaland och Blekinge, där det fanns olika bredbandsprojekt som skulle kunna komma i fråga för bredbandsstödet. Efter en ansökningsprocess tog PTS ut 44 projekt, som nu kommer tilldelas totalt 106 miljoner kronor. Maria Sörman, chef för PTS enhet för bredbandsstöd, är glad över att man nu kan börja få ut det ekonomiska stödet till nätbyggarna.

– Det här stödet möjliggör bredbandsutbyggnad i områden där det inte finns förutsättningar för kommersiell utbyggnad. Det är en viktig pusselbit i att nå upp till målen i regeringens bredbandsstrategi, säger hon i ett pressmeddelande.

29 miljoner kvar att dela ut under året

Men hur blir det med resten av årets stödsumma? Jo, även de resterande 29 miljoner kronorna ska delas ut under året. I november ska PTS ta ytterligare beslut om vilka sökande som ska tilldelas bredbandsstöd.

Totalt 2,85 miljarder kronor ska delas ut fram till 2025

Som vi har skrivit tidigare har regeringen meddelat att de kommer satsa stort på bredbandsutbyggnaden i landet. Nästa år ska 1,4 miljarder kronor delas ut i bredbandsstöd, 500 miljoner kronor år 2022, och 100 miljoner kronor årligen mellan 2023 och 2025. Det totala beloppet kommer landa på 2,85 miljarder kronor.