fiberoptisk nätverkskabelRegeringen har nu meddelat att man gör en rejäl satsning på bredbandsutbyggnaden i Sverige. Foto: asharkyu/Shutterstock.com

Nätverk

Under 2021 kommer regeringen satsa 1,4 miljarder kronor på bredbandsutbyggnaden i Sverige. Året efter det skjuts ytterligare 500 miljoner till, och 100 miljoner årligen mellan 2023 och 2025. Beslutet tas emot med varm hand av IT&Telekomföretagen, som har väntat länge på en större investering.

IT&Telekomföretagen konstaterade redan för ett år sedan att det krävs stora investeringar och satsningar från regeringen sida om bredbandsmålet ska kunna uppnås till 2025. Målet är att hela landet ska ha tillgång till ett starkt och snabbt bredbandsnät. Svenskt Näringsliv har även lyft bredbandsinvesteringarna som en av de främsta åtgärderna när man nu ska få landet på fötter efter krisåret 2020.

Det var därför många som hurrade när regeringen presenterade förslaget om en rejäl bredbandssatsning under de kommande åren. I budgeten ingår 1,4 miljarder kronor under 2021, 500 miljoner 2022, och sedan 100 miljoner per år mellan 2023 och 2025.

Avgörande för framtida utmaningar

Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef på IT&Telekomföretagen, menar att förslaget är otroligt välkommet. För att Sverige ska kunna följa den digitala utvecklingen och möta de utmaningar som väntar, är bredbandsinfrastrukturen en central del.

– Ett väl utbyggt bredbandsnät är nödvändigt för att människor ska kunna leva, bo och jobba över hela vårt land. Och även helt nödvändig för att driva företag och erbjuda välfärd till alla – oavsett var du bor och verkar, säger hon i ett pressmeddelande.

Större behov av sömlös uppkoppling

IT&Telekomföretagen gav tidigt i coronapandemins skede ett förslag om en åtgärdsplan, där man framför allt betonade det stora behovet av ekonomiskt stöd till den digitala infrastrukturen. För att kunna stå starka genom krisen men även för att rusta Sverige inför framtiden.

Enligt Christina Ramm-Ericson har coronapandemin visat hur viktig tillgången på sömlös och säker uppkoppling är för samhället.