Utgrävning av bredbandDe nya reglerna innebär att kablarna för fibernätet får grävas ner närmare småvägar än tidigare. Foto: ThomBal/Shutterstock.com

Nyheter

Nya regler från Trafikverket ska förhoppningsvis leda till snabbare bredbandsutbyggnad på landsbygden. Branschorganisationens expert My Bergdahl tror att det kommer att leda till hundratusentals nya kunder, skriver SvD Näringsliv

Vid årsskiftet hade 77 procent av de svenska hushållen tillgång till fiber. Men procentandelen var lägre för villor än för andra bostadsformer, och ju längre bort från storstäderna man räknar desto färre hushåll har fiber.

För att regeringens mål om en snabbare fiberutbyggnad ska kunna nås kommer nu Trafikverket att lätta på vissa regler.

Terrängen har varit ett hinder

Ett återkommande hinder för utbyggnaden är att terrängen är svår att gräva i. Eftersom Trafikverkets regler säger att grävandet ska ske så långt från vägen som möjligt, påverkar vägnätet i hög grad var kablarna får grävas ner och hur det måste göras.

Men nu kommer dessa regler att ändras för att kunna uppfylla målet om snabbare fiberutbyggnad. Längs mindre vägar tillåts nu fiberbyggare att gräva närmare vägen än vad regelverket i övrigt tillåter.

Dessutom har handläggningstiden hos Trafikverket kortats ner till sju veckor, jämfört med förra våren då det kunde dröja fyra månader.

Kan bli dyrare att bygga närmare vägen

De ändrade reglerna är ett efterlängtat besked från fiberbyggares håll. Men de kan innebära högre kostnader för utbyggnaden, berättar IP-Only för TT i en kommentar.

Företaget, som arbetar med att bygga ut fibernätet, skriver att ett kortare avstånd till vägen ställer andra krav på hur de ska gräva dra kablarna. Hur detta kommer att påverka priserna för att bygga är ännu oklart.

– Vi vet ännu inte vad det kommer att kosta. Men blir kostnaden för hög kan det självklart påverka utbyggnaden på landsbygden på ett tydligt negativt sätt, skriver IP-Only.

200 000 nya användare uppskattas

Trafikverkets regeländring förväntas ge många nya kunder till It- och Telekomföretagen.

My Bergdahl, näringspolitisk expert på branschorganisationen, säger att man uppskattar cirka 200 000 användare i slutändan, i områden som hittills inte har haft tillgång till fibernät.