Arm på person som gräver för fiberbredband.IP-Onlys byggsiffror är fortsatt goda, och under september ökade antalet nya anslutningar till snabbt bredband med 15 procent jämfört med samma månad 2020. Foto: Pressbild/IP-Only

Rapporter

Bredbandsföretaget IP-Only hade till och med september anslutit 29 035 nya hushåll till sitt snabba bredband, och utbyggnadstakten fortsätter att öka. Under september gjorde företaget 15 procent fler anslutningar jämfört med samma månad 2020.

Vi har tidigare skrivit om IP-Onlys rekordsommar och den uppåtgående trenden ser ut att hålla i sig. Till och med september hade totalt 29 035 nya hushåll anslutits till IP-Onlys snabb bredband, och under september ökade antalet nya anslutningar med 15 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Nya vanor och behov ställer högre krav på den digitala infrastrukturen

Fredrik Hjelmborn, byggchef på IP-Only, konstaterar att de lättade restriktionerna förvisso har bromsat in hemarbetstrenden något, men tillägger att man fortfarande räknar med att betydligt fler kommer jobba hemifrån jämfört med innan pandemins utbrott. Han menar att arbetslivet såväl som vår fritid kommer bli allt mer beroende av snabb och stabil infrastruktur, och att det därför känns riktigt bra att företaget kan presentera fortsatt fina byggsiffror.

Flest nya anslutna personer bor i Stockholm och Jämtland

Utbyggnaden av fiberbredband pågår ju över hela Sverige, men under september var det några områden som stack ut när det gäller antalet nya anslutningar. Stockholms län toppar listan med 1 660 personer och på andra plats hamnar Jämtlands län med 1 292 personer. Västra Götaland, Uppsala och Kalmar lägger sig på tredje, fjärde och femte plats.

Pandemin har skyndat på den digitala utvecklingen

Det politiska engagemanget i bredbandsfrågan har blivit allt tydligare, vilket IP-Only så klart ser mycket positivt på. Fredrik Hjelmborn menar att pandemin har skyndat på den digitala utvecklingen och att kunskaperna om behovet av snabbt och stabilt bredband således har ökat. Han jämför bredbandsutbyggnaden med dåtidens järnvägsbyggen, det vill säga en infrastruktursatsning som underlättar vardagen för ett helt samhälle.

– Och vi är glada över att allt fler delar denna syn, säger Fredrik Hjelmborn i ett pressmeddelande.