Byggarbetare från ip-only i gula arbetskläder står vänd mot grävskopa.Sommaren 2021 var en riktigt bra period för bredbandsbolaget IP-Only som gjorde nästan 10 000 nya anslutningar under juni, juli och augusti. Foto: Pressbild/IP-Only

Rapporter

Det har varit en rekordsommar för bredbandsbolaget IP-Only som har kopplat upp nästan 10 000 nya hushåll till deras snabba bredband, vilket är en ökning på 12 procent jämfört med förra året. IP-Only är redo att öka byggtakten ytterligare, men vill gärna se att regeringen skapar bättre förutsättningar för fortsatta investeringar. Det skriver IP-Only i ett pressmeddelande.

I tider av hemarbete och distansundervisning har behovet av snabb och stabil bredbandsuppkoppling i bostaden växt i rekordfart. Det har bredbandsbolaget IP-Only minst sagt blivit varse under sommaren då de slog rekord i antalet nya uppkopplade hushåll. Totalt 9 985 hushåll fick snabbt bredband från IP-Only under juni, juli och augusti, vilket är en ökning på 12 procent jämfört med motsvarande period 2020.

Redo för ytterligare bredbandsinvesteringar men vill ha bättre förutsättningar

IP-Only har dock inga planer att nöja sig med dessa siffror utan har gjort sig redo för att bygga ännu mer. Men för att kunna fortsätta investera menar bredbandsbolaget att det krävs bättre förutsättningar, och det gäller för alla aktörer i bredbandsbranschen.

Post- och telestyrelsens (PTS) senaste investeringsrapport visar att många av de större aktörernas investeringar snarare sjunker än ökar, och IP-Only menar att dessa siffror bör ses som allvarliga.

Hoppas på höjda stödmedel

Fredrik Hjelmborn, byggchef på IP-Only, menar att man skulle kunna ta fler beslut om utbyggnad om stödmedlen utökades, vilket i sin tur skulle leda till större investeringar. Han tillägger att marknadsaktörerna såklart har ett ansvar, men att det även ligger på regeringen att skapa de förutsättningarna som behövs för att aktörerna ska kunna fortsätta med sina miljardinvesteringar.

– Regeringen har gjort positiva uttalanden under senare tid och jag både tror och hoppas att stödmedlen kommer att höjas tillräckligt mycket så att vi och andra marknadsaktörer kan öka utbyggnaden ännu mer framöver, avslutar Fredrik Hjelmborn pressmeddelandet.