Man surfar på bärbar datorFler svenskar oroas över hur deras personliga uppgifter hanteras när de surfar på nätet. Foto: WAYHOME studio/Shutterstock.com

Säkerhet

I takt med att vi surfar allt mer på nätet lämnar vi ut mer personlig information. Många svenskar har blivit medvetna om detta men få vet vad företagen gör med informationen. Det har skapat en hel del oro och nu efterfrågar svenskarna transparens och tydlighet där det framgår vad informationen ska användas till, det visar en undersökning från Insight Intelligence.

Internet är en stor del av vår vardag och blir hela tiden snabbare och bättre. Det har i sin tur skapat fler användningsområden och idag kan man göra det mesta på nätet. Men i takt med att vi använder internet allt mer lämnar vi även ut mer personlig information om oss själva på nätet. På senare tid har svenskarna blivit mer medvetna om detta men det är fortsatt få som vet vad informationen används till. Det är något som skapar oro.

En undersökning från Insight Intelligence visar att 40 procent av svenskarna är oroliga över hur den personliga informationen hanteras när de surfar på nätet.

De flesta tycker den ökade insamlingen av information är negativt

I takt med att internet har utvecklats har insamlingen av personlig information även ökat. Det är något som många tycker är negativt. Idag tycker 62 procent av svenskarna att det är negativt med den ökade insamlingen, det är mer än dubbelt så många som för bara 4 år sedan.

Dessutom upplever nästan hälften att de inte har något val om de vill dela med sig av informationen eller inte.

Störst oro känner svenskarna som vistas på sociala medier

Det är främst vid användning av sociala medier som svenskarna känner oro för sin integritet. På grund av denna oro som finns tar svenskarna till drastiska åtgärder. Många raderar exempelvis appar i sin telefon på grund av integritetsskäl och andra avbryter köp på nätet på grund av samma sak.

För snart ett år sedan infördes dataskyddsförordningen GDPR men det verkar inte som den har gjort någon större skillnad. Bara 17 procent känner sig mer trygga sedan GDPR infördes.

Svenskarna efterfrågar transparens där företagen är tydliga med hur informationen hanteras och används. Idag gömmer sig många företag och tjänster bakom långa juridiska texter om användarvillkor som de allra flesta inte förstår. Undersökningen från Insight Intelligence visar att en klar majoritet skulle välja ett företag eller en tjänst som är öppna med hur personuppgifter hanteras.