router, internetkablar och adapter med eu-flaggan i bakgrundenEU-kommissionen tycker inte att Post- och telestyrelsen har analyserat konkurrensen på fibermarknaden tillräckligt noggrannt. Foto: Mehaniq/Shutterstock.com

Rapporter

Post- och telestyrelsen måste göra om sin analys av konkurrensen på den svenska fibermarknaden. Detta efter kritik från EU-kommissionen, som menar att myndigheten inte har varit tillräckligt noggrann i vissa punkter av sin analys. Enligt ett pressmeddelande från Post- och telestyrelsen ser de dock positivt på att EU-kommissionen tar ställning i den internationellt viktiga frågan.

Post- och telestyrelsen har kommit med ett förslag på hur konkurrensen ska regleras på den svenska fibermarknaden. Förslaget berör både det lokala och centrala tillträdet till nätinfrastrukturen.

Men när myndigheten samrådde med EU-kommissionen under december möttes förslaget av invändningar. Nu har kommissionen beslutat att Post- och telestyrelsen inte får införa regleringarna, utan först måste fördjupa delar av sin analys.

Har inte tagit hänsyn till skilda konkurrensvillkor

Invändningarna från EU-kommissionen gällde Post- och telestyrelsens analys och slutsatser av den geografiska marknaden. Kommissionen menar att Post- och telestyrelsen inte har förklarat varför de räknar alla kommuner till samma geografiska marknad, när konkurrensvillkoren är så olika för olika nätområden.

Därför kräver EU-kommissionen att Post- och telestyrelsen gör en ny analys, som är mer detaljerad och noggrann på det här området.

Kommissionens synpunkter viktiga för fibermarknaderna i EU

Post- och telestyrelsen kommer mycket riktigt att ta hänsyn till EU-kommissionens synpunkter i den nya analysen. Enligt avdelningschefen för marknadsreglering, Rikard Englund, är kommissionens ledning viktigt i det rådande läget där fiber utgör sin egen marknad, både i Sverige och i andra medlemsländer.

– Sverige ligger i framkant med en unik fibermarknad och är först ut inom EU att definiera en separat fibermarknad. Detta innebär olika nya förutsättningar för den geografiska analysen, kommenterar han i myndighetens pressmeddelande.

Av den här anledningen är det viktigt att regleringar som införs på rätt sätt balanserar konkurrensen med investeringar i bredband med hög hastighet, menar Rikard Englund. Därför ser han positivt på att frågan utreds av kommissionen.