Person sitter med laptop och testar nedladdningshastigheten.En ny rapport från Cisco visar att svenskarna ställer allt högre krav på landets digitala infrastruktur. Foto: Tapati Rinchumrus/Shutterstock.com

Undersökningar

Enligt Ciscos globala undersökning Broadband Index anser nästan hälften av Sveriges befolkning att det ska finnas god uppkoppling överallt och hela tiden. 60 procent tycker även att stat och näringsliv måste göra större satsningar på att bygga ut näten. Det skriver Telekom idag.

Svajig uppkoppling har väl aldrig varit särskilt kul, men under de senaste två åren har det blivit mer av ett verkligt problem än bara lite irriterande. Det allt vanligare hemarbetet ställer högre krav på god täckning och sömlös uppkoppling, vilket även blir tydligt i Ciscos globala undersökning Broadband Index.

Sverige ställer höga krav på den digitala infrastrukturen

Precis som Telekom idag skriver är en väl anpassad digital infrastruktur grunden för effektivt hybridarbete. Sverige ligger långt fram när det gäller digitalisering, och för två år sedan hade hela 95 procent av hushållen tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s.

Men trots att utbyggnaden av fiber är i full gång och många operatörer nu även rullar ut 5G, blir svenskarnas krav allt högre.

Nästan hälften vill ha god uppkoppling överallt och hela tiden

Ciscos studie omfattar 60 000 personer i 30 länder. Bland respondenterna i Sverige uppger 49 procent att de ser uppkoppling överallt och hela tiden som grunden. 65 procent anser att uppkoppling är avgörande för medborgarnas kunskaps- och utbildningsnivå, och 60 procent att uppkoppling är av stor vikt för den ekonomiska tillväxten.

60 procent önskar större satsningar från stat och näringsliv

I studien framgår det även att 60 procent av de svenska respondenterna önskar att staten och näringslivet gör större satsningar på nätutbyggnaden i landet.

– Undersökningen visar på att det finns en stark folkvilja kring att Sverige fortsätter ha höga ambitioner för digitaliseringen, konstaterar Ciscos vd per Samuelsson i ett uttalande.