Com Hems nätverk har legat nere den senaste veckan. Det ska dock inte bero på den ökade belastningen på grund av att många arbetar hemifrån. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Nyheter

Den rådande smittrisken i samhället har lett till att många svenska företag låter sina anställda arbeta hemifrån. Samtidigt har bredbandsnät legat nere under veckan. Enligt Tele2 beror det dock inte på den ökade belastningen.

Under tisdagen låg nätverken nere för många av de företag och privatkunder som använder sig av Com Hems nät. Samtidigt har Tele2, som äger Com Hem, märkt stora skillnader i belastningen av bredbandsnäten under tider då många svenskar arbetar på distans. Att det skulle finnas något samband dementeras dock av Louise Ekman, presskontakt på Tele2:

– Vi har märkt av en ökad belastning de senaste dagarna när allt fler jobbar hemma, men det är absolut något som näten är dimensionerade för att hantera, säger hon.

Nya regler för mobilnäten

I juni i år träder nya regler i kraft som tvingar internetleverantörer att ha förmågan att leverera fungerande uppkoppling trots strömavbrott. Tanken är att reglerna ska öka tillförlitligheten i de nätverk som så många företag är beroende av i sin verksamhet. Reglerna säger att nätverken ska fungera i en timme utan ström i städer och i fyra timmar utan ström på glesbygden.

De här nya reglerna har dock varit planerade sedan tidigare och har inget att göra med den pågående ekonomiska krisen i Corona-utbrottets spår.

Så förbereder du dig på nätverksavbrott

Många räknar med att internetåtkomst alltid ska finnas tillgänglig och har ingen plan för hur de ska kunna sköta sitt arbete om det skulle bli problem. Det finns dock saker du kan göra för att säkra upp din internetanslutning:

  • Komplettera din fasta anslutning med ett mobilabonnemang med mycket data. På så vis kan du alltid byta till din mobila anslutning om den fasta skulle sluta fungera.
  • Se över alternativa strömkällor. Om du skulle få strömavbrott kan powerbanks, alltså externa batterier, bli din räddare i nöden.
  • Ha simkort från mer än en operatör. Om du använder till exempel ett mobilt bredband kan det vara en god investering att skaffa ett simkort från en operatör som använder ett annat mobilnät. På så vis kan du vid problem temporärt flytta till det nät som inte har problem.