Vy över Umeå sett från UmeälvenKritik väcks mot Umeå 5G och hälsoriskerna med mobilnäten. Foto: Tommy Alven/Shutterstock.com

Granskningar

Umeå 5G är ett projekt där hela staden ska agera testmiljö för 5G. Nu väcks dock kritik mot projektet och de skadliga effekter som strålningen kan ha. Kritiker menar att det inte har gjorts någon ordentlig riskanalys, rapporterar Sveriges Radio. Ordförande för projektet menar att det visst finns en ordentlig riskanalys sedan tidigare och därför behöver Umeå 5G inte göra en egen.

I höstas kom nyheten att Umeå blir Sveriges första 5G-stad. Staden ska fungera som en testmiljö där nya digitala lösningar ska kunna utvecklas och i slutändan gagna hela samhället. En målsättning med projektet Umeå 5G är att få Sveriges första 5G-universitetssjukhus och Europas första 5G-universitet.

Nu väcks dock kritik mot projektet som uppges sakna en riskanalys av hälsoriskerna. Kritiken lyfts bland annat fram i Facebook-gruppen Stoppa 5G oetiskt experiment i Umeå! (Vi bryr oss om varandra). De menar att den omfattande strålningen från mobilnäten är skadlig för folket.

Sedan tidigare har liknande projektet stoppats i både Belgien och Schweiz sedan folket har gjort motstånd.

Umeå 5G:s ordförande säger att det inte behövs någon riskanalys

Anders Kjellander är ordförande och verksamhetschef för Umeå 5G. Han håller inte med i kritiken om att det saknas en riskanalys av hälsoriskerna. Till Sveriges Radio säger han att myndigheter i Sverige redan har gjort en riskbedömning om radiokommunikation, och därför behöver inte Umeå 5G göra en egen.

5G-oron beror på förvirringar

Den oro som finns om att 5G ska vara skadlig tror Jan-Åke Olofsson, lärare i tillämpad fysisk vid Umeå universitet, beror på begreppsförvirring. Kritiker oroar sig för riskerna med elektromagnetisk strålning, men Olofsson menar att den strålningen inte bara kommer från mobilnäten utan även från radiosändningar.

Jan-Åke Olofsson säger att vi i Sverige har haft radiosändningar i över 100 år och om det hade funnits några stora risker med strålningen hade det visat sig nu.