Nedre hörnet på en lenovo-pc med penna bredvid.Enligt nya siffror från Canalys så var 2021 ytterligare ett bra år för den globala pc-försäljningen. Lenovo är i dagsläget den största pc-leverantören med över 80 miljoner sålda enheter under det gångna året. Foto: Lukmanazis/Shutterstock.com

Rapporter

Under pandemin har den globala pc-marknaden minst sagt fått ett uppsving. Försäljningen under 2021 är den största sedan 2012, och enligt analysföretaget Canalys låg tillväxten på 15 procent jämfört med 2020 och på hela 27 procent jämfört med 2019. Det skriver ComputerSweden.

Redan i början av pandemin när allt fler började jobba hemifrån noterades en markant ökning av världens pc-försäljning, och trenden har fortsatt i uppåtgående riktning. Enligt siffror från analysföretaget Canalys växte pc-försäljningen med 15 procent under 2021 jämfört med året innan. Blickar man ännu ett år tillbaka i tiden låg tillväxten på 27 procent.

Starkaste försäljningen sedan 2012

Totalt sett såldes 341 miljoner enheter under 2021 och det är den högsta siffran sedan 2012. Omsättningen ökade också markant under 2021, och för hela marknaden landade siffran på 250 miljarder dollar. Det är en ökning på 15 procent. 

Bakom den markanta uppgången ligger framför allt laptops och mobila arbetsstationer, men man har även sett att stationära pc går stadigt uppåt.

Stark efterfrågan trots begränsat utbud

Ishan Dutt, en av Canalys analytiker, menar att pc:n tydligt visade sin centrala roll när det gäller både arbete, utbildning och fritid under det gångna året. Att tillväxten är tvåsiffrig jämfört med det försäljningsstarka året 2020, trots begränsningar i utbudet, säger Ishan Dutt bevisar hur stark efterfrågan varit under de senaste tolv månaderna.

Lenovo är den största pc-leverantören

Lenovo är i dagsläget den största leverantören med 82,1 miljoner sålda enheter under 2021. Sedan kommer HP, följt av Dell, Apple och Acer.

Enligt Canalys prognoser kan 2022 bli ytterligare ett framgångsrikt år för pc-marknaden. De ser en allt större efterfrågan på säkra system såväl som på enheter i premiumsegmentet, vilket skulle kunna innebära ännu större försäljningsvolymer.