Säkerhetspolisens logga på en vit väggSäpo ser riskerna med 5G och varnar för länder som Kina och Ryssland. Foto: Pressbild/Säkerhetspolisen

Säkerhet

Många ser fram emot det nya mobilnätet och de möjligheter som det för med sig. Möjligheterna innebär dock även en del risker. Säpo följer utvecklingen noggrant och ser framförallt Kina och Ryssland som de två största säkerhetshoten mot Sverige, skriver SvD.

Framtidens mobilnät är snart här och det är efterlängtat av många. Möjligheterna som finns med 5G öppnar dock upp för sårbarheter som måste tas på allvar. Ingen kan väl ha missat den oro som finns mot Huawei och deras 5G-utrustning.

Säpo följer utvecklingen noggrant och ser risker med det nya mobilnätet. Klas Friberg, säkerhetspolischef på Säpo, ser framförallt Kina och Ryssland som de två största hoten mot Sverige. Det kinesiska bolaget Huawei är en ledande aktör inom 5G, och ledare världen över har hävdat att bolagets utrusning kan användas för spionage. Trots hoten från Kina vill Friberg inte helt utesluta kinesisk utrustning.

– Min uppgift och Säkerhetspolisens uppgift är att ge råd till regeringen i de här frågorna. Och det gör vi, säger han till SvD.

Säpo följer utländska investeringar

För att säkerställa säkerheten i framtidens mobilnät håller Säpo även koll på utländska investeringar. Friberg berättar att många investeringar kan se ut som vanliga affärstransaktioner vid en första anblick utan att vara det. Han berättar att i länder som Kina och Ryssland finns det lagar där man kan kräva företag och medborgare att förse staten med information om andra länder.

Klas Friberg går dock inte in specifikt på vilka utländska investeringar som Säpo idag håller ett extra öga på.

Huaweis utrustning har förbjudits i flera länder

Sverige har hittills inte tagit steget att förbjuda någon enskild 5G-aktör. I flera länder runt om i världen har däremot Huaweis 5G-utrustning förbjudits. Länder som har förbjudit utrustningen är bland annat USA, Nya Zeeland och Australien. Dessutom diskuteras frågan i Tyskland, Storbritannien och Norge.

USA har även försökt få allierade att göra samma sak.