Fiberkablar på rulle ligger på åker i glesbygdsområde.PTS har för fjärde året delat ut bredbandsstöd till projekt över hela Sverige. Och precis som tidigare år finns det ett tydligt intresse för utbyggnad i glesbygden. Foto: MedstockPhotos

Bredbandsutbyggnad

Alla Sveriges regioner har fått ta del av Post- och telestyrelsens bredbandsstöd för 2023, och hittills har 96 procent av totalt 1,22 miljarder kronor delats ut. Enligt PTS är intresset för bredbandsutbyggnad i landets glesbygd fortsatt stort.

PTS har fördelat bredbandsstöd på nästan 1,22 miljarder kronor till 314 projekt över hela landet. Alla regioner har fått ta del av stödet för 2023, och byanäten fick bifall för upp mot 60 procent av de projekt de ansökte om (motsvarande cirka 80 procent av det stöd de har sökt).

Enligt PTS siffror har kommuner och kommunala företag fått bredbandsstöd för betydligt fler projekt jämfört med förra året.

Viktig pusselbit för det digitala samhället

Det här innebär att 16 085 byggnader i landets glesbygd kommer ha möjlighet att få snabbt bredband inom tre år. PTS beskriver detta som en viktig pusselbit i vårt digitala samhälle, både nu och i framtiden.

Myndigheten har nu delat ut bredbandsstöd i fyra år, och Jenny Wilke Blanck, chef för enheten för tilldelning på PTS, konstaterar i ett pressmeddelande att det finns ett fortsatt stort intresse för bredbandsutbyggnad i glesbygden.

Viktigt att PTS deltar i arbetet med ett uppkopplat Sverige

Enligt Jenny Wilke-Blanck är det viktigt för PTS att genom bredbandsstödet delta i arbetet med att koppla upp Sverige. Hon tillägger att de är extra glada att så många av de ekonomiska föreningarna som ansökt om stöd i år också har fått det.

Kommer ta beslut om nationella tilldelningen inom kort

PTS ska ta beslut om ytterligare några projekt inom kort. Detta kallas den nationella tilldelningen, vilket rör sig om ungefär 50 miljoner kronor (av de drygt 1,2 miljarder kronorna).