Man arbetar vid datorIt-kostnaderna kommer att minska nästan lika kraftigt som under finanskrisen. Foto: SFIO CRACHO/Shutterstock.

Rapporter

Kostnaderna för it-branschen väntas minska med nästan 9 miljarder kronor under 2020 jämfört med år 2019 till följd av coronapandemin. Samtidigt är prognoserna ljusare i dag än vad de var för ett par månader sedan, rapporterar Computer Sweden.

Hur stora effekter coronapandemin kommer att ha på världsekonomin går ännu inte att förutspå fullt ut. Men i analysföretaget Radars senaste prognos om hur pandemin har påverkat marknaden syns åtminstone en liten ljusning för den svenska it-branschen.

I Radars prognos spås de svenska it-budgetarna att minska med 6 procent under år 2020 jämfört med 2019. Detta är en förbättring jämfört med hur samma analysföretag såg på frågan inför semestern.

– Vad vi ser är en klart förbättrad situation runt it, än vad vi trodde innan semestern, säger Hans Werner, vd på Radar, till Computer Sweden.

Nästan lika kraftig minskning som under finanskrisen

Enligt Radars prognos kommer de samlade it-kostnaderna i Sverige att minska med nästan 9 miljarder kronor jämfört med förra året. Under finanskrisen år 2008–2009 minskade it-kostnaderna med 10 miljarder kronor.

Hans Werner påpekar i intervjun med Computer Sweden att de svenska it-avdelningarna i stor utsträckning har varit så väl förberedda på en nedgång som man kan begära. Även om ingen kunde förutse en global pandemi var det många som räknat med en viss nedgång till följd av en allmän konjunkturell osäkerhet.

Minskade möjligheter till export drabbar svenska företag

Sverige ser ut att gå ekonomiskt starkare ur krisen än de flesta andra länderna i Europa. Den svenska ekonomin är dock starkt beroende av exportmöjligheter, vilket gör att det finns en stor risk för att svensk ekonomi drabbas på grund av andra länders svårigheter att hantera coronapandemin.

De fyra viktigaste länderna för svensk export är USA, Tyskland, Storbritannien och Norge. I alla dessa länder sprids viruset fortfarande, vilket påverkar möjligheterna för svenska företag att exportera varor och tjänster till dem.