Hand pekar mot jordglob i 3d.En ny rapport från Opensignal visar att hastigheterna i de globala mobilnäten har ökat sedan 5G rullades ut på bred front. Men hastigheterna har även ökat i länder utan tillgång till femte generationens nätverk. Foto: sdecoret/Shutterstock.com

Rapporter

En ny rapport från Opensignal visar att datahastigheterna i mobilnät över i princip hela världen har ökat under de senaste tre åren. 5G är såklart en bidragande faktor, framför allt i ”rika” länder. Men hastigheterna har även ökat i länder där 5G ännu inte har lanserats. Det skriver M3.

I nästan alla världens länder har nedladdningshastigheten i mobilnäten ökat under de senaste åren. Det visar en ny rapport från analysföretaget Opensignal som framför allt har analyserat hur lanseringen av 5G har påverkat användarupplevelsen i de globala nätverken.

5G ligger bakom hastighetsökningen i rikare länder

Och i rikare länder är det just 5G som ligger bakom de ökade nedladdningshastigheterna. Om vi tar Sydkorea som exempel har de genomsnittliga hastigheterna ökat från 52,4 till 129,7 Mbit/s sedan lanseringen av 5G.

I Opensignals analys framgår det även att mobilmarknader som var sena att hoppa på 5G-tåget, exempelvis Malaysia och Nya Zeeland, har halkat ner flera placeringar på den globala hastighets-topplistan. Marknader som har gott om nya 5G-spektrum, till exempel Finland, Saudiarabien, Storbritannien och Schweiz, har däremot klättrat upp ett par pinnhål.

Ökning även i länder utan 5G

Lanseringen av 5G må vara en stor del av hastighetsökningarna under de senaste tre åren, men enligt rapporten har näthastigheterna även ökat i länder som fortfarande inte har 5G. Till exempel i Irak, där näthastigheterna har ökat med hisnande 1 132 procent

Länder som Burkina Faso, Demokratiska Republiken Kongo, El Salvador och Libyen visar upp tresiffriga uppgångar.

Dygnets långsammaste timme nu snabbare tack vare 5G-näten

Enligt Opensignal har 5G-näten även pushat upp näthastigheterna under den långsammaste timmen på dygnet, det vill säga den timme då flest användare samsas om den totala bandbredden. Dygnets långsammaste timme är nu snabbare i 98 procent av alla marknader i världen.