Datorer på rad på trädisk.Under 2022 kommer både pc- och mobilmarknaden uppleva försäljningstapp på grund av det spända världsläget. Enligt Gartners prognos kommer pc-marknaden påverkas mest. Foto: ECLIPSE PRODUCTION/Shutterstock.com

Rapporter

Enligt analysföretaget Gartners prognoser kommer efterfrågan på enheter av olika slag minska under 2022 på grund av det osäkra världsläget och stigande inflationssiffror. Gartner menar att pc-marknaden kommer bli den hårdast drabbade, och det största försäljningsraset spås ske i EMEA-regionen, det vill säga Europa, Mellanöstern och Afrika. Det skriver ComputerSweden.

Analysföretaget Gartner har gått ut med sin prognos gällande försäljningen av datorer och mobiler under 2022 och det är sjunkande siffror man siktar framöver. Efterfrågan på båda dessa enhetstyper väntas minska i år, men enligt Gartner är det pc-marknaden som kommer drabbas hårdast.

– En perfekt storm av geopolitiska omvälvningar, hög inflation, valutafluktuationer och störningar i leveranskedjan har sänkt företagens och konsumenternas efterfrågan på enheter över hela världen, konstaterar Ranjit Atwal, analytiker på Gartner, i ett pressmeddelande.

Den globala försäljningen minskar, men tydligast tapp i EMEA-regionen

I år kommer den globala pc-försäljningen minska med 9,5 procent, enligt Gartners prognos. Men i den så kallade EMEA-regionen, det vill säga i Europa, Mellanöstern och Afrika, väntas ett  försäljningstapp på hela 14 procent.

På konsumentsidan räknar man med att pc-försäljningen faller med 13,1 procent på årsbasis, vilket kan jämföras med företagssidan där minskningen väntas landa på 7,2 procent.

Även mobilförsäljningen tappar, framför allt i Kina

Men det är som sagt inte bara pc-marknaden som ser ut att bli lidande av det osäkra världsläget. Även mobilförsäljningen kommer drabbas. Prognosen är att försäljningen av mobiler sjunker med 7,1 procent under 2022. Försäljningen av smartphones väntas tappa 5,8 procent.

Det största raset kommer enligt prognosen ske på den kinesiska smartphonemarknaden, där man väntar en nedgång på hela 18,3 procent i år.

Du som vill läsa mer om de förväntade försäljningssiffrorna under 2022 kan kolla in pressmeddelandet på Gartners hemsida.