En husfasad med bredband2:s logga.Bredband2 ser mycket positivt på köpet av A3 som genomfördes i november förra året. Enligt den nya delårsrapporten har de redan märkt av tydliga synergieffekter av sammanslagningen. Foto: Michael Persson/Shutterstock.com

Företagsaffärer

I Bredband2:s första delårsrapport beskrivs köpet av A3 som ett mycket lyckat beslut, och enligt leverantörens vd Daniel Krook har de redan sett värdefulla synergieffekter. Framöver kommer Bredband2 fokusera på att växa, och man har sett särskilt stor tillväxtpotential när det gäller företagsförsäljningen. Det skriver Telekom idag.

I november 2020 köpte bredbandsleverantören Bredband2 upp A3, och under det första kvartalet 2021 pågick ett minst sagt intensivt arbete med att integrera A3:s verksamhet och ta vara på sammanslagningens nya synergimöjligheter. Och enligt Bredband2:s första delårsrapport har den intensiva perioden betalat av sig.

Bredband2 beskriver hela processen som väldigt lyckad och att förvärvet av A3 redan har haft en positiv inverkan på verksamheten. Under det första kvartalet gick rörelseresultatet upp med 15 procent, trots att omsättningsökningen (netto) ”bara” landade på en procent.

Integreringen har gått smidigare än förväntat

Arbetet med att foga samman de båda verksamheterna under ett och samma märke må ha varit intensivt, men enligt Bredband2:s vd Daniel Krook har det gått både snabbare och smidigare än förväntat. Nu ligger man till och med före i tidsplanen.

– Ju mer vi jobbar med integrationen, desto tydligare blir det att de båda verksamheterna bedrivs bäst och effektivast som en enhet, skriver han i rapporten.

Kommer satsa på tillväxten – företagsförsäljning i fokus

Efter en tid med stort fokus på att utveckla synergier och ta fram lösningar för att sänka kostnaderna kommer tillväxten återigen vara Bredband2:s långsiktiga fokus framöver. De har sett särskilt stor tillväxtpotential inom företagsförsäljningen, och om bara några månader kommer även A3:s företagssida hamna under Bredband2:s varumärke.

Övergången kommer ske tidigare än planerat, men enligt delårsrapporten ser Bredband2 en större vinst med att genomföra flytten så snabbt som möjligt.