Vad är WAN och LAN?

WAN är ett stort datanätverk som kan omfatta en region, ett land eller till och med flera länder, medan LAN är ett datanätverk med mer begränsad omfattning. På den här sidan berättar vi mer om skillnaderna mellan dessa nätverksanslutningar, deras respektive för- och nackdelar och vad du använder routerns WAN- och LAN-portar till.

Vad är skillnaden mellan WAN och LAN?

LAN är en förkortning för Local Area Network och WAN för Wide Area Network. Du kanske redan får en tydligare bild av vad som skiljer de två nätverksanslutningarna åt? Vi berättar mer här nedanför.

Så fungerar ett LAN-nätverk

Ett LAN-nätverk är som sagt begränsat till ett lokalt område, som till exempel en bostad, en våning eller ett kontor, och gör så att ett antal datorer eller andra uppkopplade enheter kan kommunicera med varandra.

Inom lokala nätverk används framför allt ethernet för att överföra data via fysiska medier, vanligast via så kallade CAT-kablar. Det finns även trådlöst LAN som begränsas till en access-punkt. Ett exempel på trådlöst LAN är en wifi-accesspunkt som ofta finns integrerad i en router.  

Fördelar med LAN

  • Höga hastigheter
  • Kostnadseffektivt
  • Enkelt att installera och underhålla
  • Högre säkerhet

Nackdelen med LAN är ju omfattningen och den begränsade räckvidden. Ju större nätverket blir, desto sämre blir också räckvidden.

Så fungerar WAN-nätverk

Ett WAN-nätverk omfattar ett större område än LAN, och kan spänna över regioner, flera länder eller till och med hela världen. Internet, som samlar tiotusentals nätverk som i sin tur ansluter flera miljarder enheter, är kanske det främsta exemplet på ett WAN-nätverk. Men även nätverk mellan skolor inom en stad är ett typiskt WAN.

Om man ska se till de kommunikationsprotokoll ett WAN använder, exempelvis internetprotokollen TCP/IP, kan man helt enkelt beskriva WAN som en samling av olika datanätverkstekniker som gör det möjligt att överföra data över långa avstånd.

Fördelar med WAN

  • Möjliggör datakommunikation över långa avstånd
  • Går att dela filer eller annan information inom ett större område

Ett WAN kräver av naturliga skäl mer underhåll än ett LAN. Och det tar också längre tid att lösa problem som uppstår eftersom flera olika tekniker är involverade.

Hur använder man routerns WAN- och LAN-portar?

Har du köpt en trådlös router kommer den i de flesta fall med en WAN-port och en eller till och med flera LAN-portar. WAN-porten ansluter du i regel till ett fibermodem eller kabelmodem, det vill säga till ett höghastighetsmodem, eller annars direkt till internet. LAN-portarnas uppgift är att ansluta datorer som inte har tillgång till wifi med en ethernetkabel. Det är då ett LAN-nätverk skapas.

För att sammanfatta det hela så används portar med namnet LAN för att koppla upp datorer mot ett LAN-nätverk, medan WAN-portens främsta uppgift är att ansluta routern till ett större nätverk som internet.

Hur gör man om routern har en port som heter LAN/WAN?

Du kan stöta på en port som är märkt LAN/WAN och då kan du konfigurera porten att ha olika funktioner. Kolla hur du gör för att konfigurera WAN/LAN-porten innan du börjar använda routern.