LAN

LAN, en förkortning för Local Area Network, är ett datanätverk med mer begränsad omfattning än ett WAN som möjliggör kommunikation mellan uppkopplade enheter till exempel i en bostad eller på ett kontor. På den här sidan ska vi berätta lite mer om hur ett LAN fungerar, vilka fördelar som finns och hur du använder routerns LAN-portar.

Så fungerar ett LAN-nätverk

Ett LAN-nätverk är som sagt begränsat till ett lokalt område, som till exempel en bostad, en våning eller ett kontor, och gör så att ett antal datorer eller andra uppkopplade enheter kan kommunicera med varandra.

Inom lokala nätverk används framför allt ethernet för att överföra data via fysiska medier, vanligast via så kallade CAT-kablar. Det finns även trådlöst LAN som begränsas till en access-punkt. Ett exempel på trådlöst LAN är en wifi-accesspunkt som ofta finns integrerad i en router.  

Vilka för- och nackdelar finns det med LAN?

Det finns flera fördelar med LAN-nätverk, men även vissa nackdelar som kan vara bra att känna till. Vi listar både fördelar och nackdelar här nedanför.

Fördelar med LAN

  • Höga hastigheter
  • Kostnadseffektivt
  • Enkelt att installera och underhålla
  • Högre säkerhet

Nackdelar med LAN

  • Begränsad omfattning
  • Begränsad räckvidd

Finns det olika typer av LAN?

Ja, det finns olika typer av LAN, och de två vanligaste är P2P-LAN och Klient-/server-LAN. Vi berättar mer om respektive LAN-typ här nedanför.

P2P-LAN

P2P-LAN (står för peer-to-peer) är den enklaste formen av nätverk, till exempel ett hemmanätverk. Här hanterar enheterna data individuellt i stället för via en central server. Eftersom P2P-Lan inte kräver att man centraliserar något är denna nätverksmodell betydligt enklare att konfigurera, och man behöver sällan göra något mer än att se till så att alla enheter eller användare kopplar upp sig. Nackdelen är att det är svårare att skala upp ett P2P-LAN, och det finns även vissa säkerhetsrisker.

Klient-/server-LAN

I ett Klient-/server-LAN ansluter sig flera ”klienter” till en central server, och begär tjänster som servern tillhandahåller. Med denna typ av LAN får administratörer betydligt mer kontroll, vilket i sin tur medför högre säkerhet och effektivare hantering av resurser.

Klient-/server-LAN är vanligt bland företag, på universitet eller hos myndigheter där flera personer har samma roll och ansvarsområde och således behöver få tillgång till samma typ av information.

Varför är LAN-nätverk säkrare än WAN?

Med ett LAN-nätverk blir det enklare att avgränsa och kontrollera överföringen av data, och administratörerna av nätverket kan relativt fritt tillämpa olika slags säkerhetsåtgärder. Om själva nätverket har ett bra skydd blir enheterna som är anslutna till det också säkrare. 

En vanlig säkerhetsmetod är att tvinga all datatrafik genom en och samma punkt för att man ska kunna kontrollera vad som tas emot och vad som sänds iväg. Ungefär som att en byggnad blir säkrare mot inbrott om det bara finns en entré och inte flera, blir också ett nätverk säkrare om dataflödet tvingas att passera samma punkt.

Hur använder jag routerns LAN-port?

Har du en trådlös router har den en eller flera LAN-portar (alltså ingångar). LAN-portens uppgift är att ansluta datorer som inte har tillgång till wifi med en ethernetkabel. Det är då ett LAN-nätverk skapas.

Portar som är märkta LAN ska du med andra ord använda för att koppla upp datorer mot ett LAN-nätverk. Detta skiljer sig alltså mot WAN-porten, vars främsta uppgift är att ansluta routern till ett betydligt större nätverk som internet.

Hur gör jag om routern har en port som heter LAN/WAN?

Vissa routrar kan ha en port som är märkt LAN/WAN, och då bör du kunna ställa in vilken slags funktion porten ska ha. Tillvägagångssättet kan dock variera mellan olika routermodeller- och märken, så kolla i manualen för just din router hur du ska göra för att konfigurera LAN/WAN-porten.