Bredband via stadsnätet

Börja med att fundera över vilken överföringshastighet du har. I stadsnätet finns det många aktörer att välja mellan, vilket betyder att de olika bredbanden kan erbjuda många olika hastigheter. Med tanke på att det finns många leverantörer av bredband att välja mellan är det även viktigt att du tittar på priserna. För att bli riktigt nöjd med ditt bredband bör du jämföra priserna på de bredband som uppfyller dina kriterier och därefter välja det som är billigast.

Överföringshastigheten måste motsvara ditt användande

Det viktigaste av allt när du ska välja ett bredband är att du får den överföringshastighet du vill ha. Det är avgörande för vad du kan göra på nätet och hur fort det kommer att gå. Om du har låg överföringshastighet kan du uppleva begränsningar i ditt internetanvändande. Det kan exempelvis bli svårt att streama filmer med bästa kvalitet och det kan ta längre tid att ladda ned stora filer.

Det kan du göra med de olika hastigheterna

  • 40–60 Mbit/s. Den här hastigheten räcker för de flesta, och du kan surfa snabbt och streama film och musik utan problem. Du laddar även ned filer snabbt.
  • 100 Mbit/s. Nu gör du allt som tidigare men det går ännu snabbare och det tar bara några få sekunder att ladda ned även riktigt stora filer på flera GB.
  • 250–1 000 Mbit/s. Du kommer upp i löjligt höga hastigheter men det är inte alltid du märker av det. Det beror på att hemsidornas hastighet och hastigheten du laddar ned filer med påverkas av internetuppkopplingen som servrarna har. Om servern bara har en hastighet på 100 Mbit/s kommer det inte vara någon märkbar skillnad om du själv har en hastighet på 100 eller 500 Mbit/s.

Tips! Filerna på nätet blir allt tyngre, vilket betyder att du snart kommer att behöva högre överföringshastighet för att kunna surfa lika snabbt som du gör idag.

Priset skiljer sig åt mellan olika aktörer

Stadsnätet är öppet för alla kommersiella aktörer. Det betyder att det finns många olika prisnivåer på bredband. Jämför alltid priserna innan du skaffar ett bredband för att vara säker på att du får det billigaste. Många bredband kan vara väldigt likvärdiga men ändå skilja i pris. I och med att det finns många aktörer brukar dock priserna rent generellt hålla sig på en ganska låg nivå.

Tänk på! Leverantörernas priser på bredband skiljer sig åt mellan olika stadsnät.

När du tittar på priset är det även viktigt att du tar hänsyn till övriga kostnader som tillkommer till bredbandet. Det kan handla om alltifrån startavgift till aviseringsavgifter och utrustningskostnader.

I vissa fall kan leverantörerna ha rabatt på sina bredband under en begränsad period, vanligtvis några månader. Glöm dock inte bort att titta på den ordinarie kostnaden när du jämför priserna. Det är ändå det priset du i huvudsak kommer att betala för ditt bredband.

Svar på vanliga frågor om bredband via stadsnätet

Vad är ett stadsnät?

Ett stadsnät är ett bredbandsnät uppbyggt av fiberkablar som är begränsat till ett område, ofta en kommun. Näten är ofta operatörsneutrala vilket innebär att flera kommersiella aktörer får samsas i näten. Stadsnätet står för uppkopplingen men själva tjänsterna står aktörerna för. De öppna stadsnäten gör det möjligt att välja mellan olika tjänsteleverantörer i samma fiberkablar.

Stadsnäten i Sverige har ofta byggts upp av kommunerna och deras energibolag och ägarna är till största delen offentliga bolag.

Vad är det för skillnad mellan stadsnätet och fiber?

Stadsnätet är själva möjligheten att välja den leverantör du vill ha bredband eller någon annan tjänst hos medan fiber är tekniken som används. Man kan säga att stadsnäten är alla tjänster som levereras via fibertekniken.

Vad är fördelarna med bredband via stadsnätet?

Bredband via stadsnätet ger dig fler valmöjligheter att välja de tjänster och leverantörer som passar dig. Möjligheten att välja själv gör det även möjligt för dig att hitta den tjänst du vill ha till det bästa priset. Samtidigt får du tillgång till fibertekniken som är framtidens teknik. Det finns i stort sett inga begränsningar vad gäller hastighet och du behöver inte oroa dig för sämre hastigheter om ni är flera personer som använder nätet samtidigt, vilket är fallet med exempelvis ADSL.