Telias logotypTelia inleder samarbete med Rikshem. Foto: Karolis Kavolelis/Shutterstock.

Operatörsnyheter

Telia och Rikshem har ingått ett samarbete som ska göra Rikshems förvaltning av sina fastigheter mer effektivt och energisparande. Hyresgästerna hos Rikshem kommer dessutom att kunna ta del av nya, digitala tjänster genom det öppna nät som Telia erbjuder, enligt ett pressmeddelande från Telia.

Telia har tecknat ett avtal med Rikshem, som är ett av de största fastighetsbolagen i Sverige. Avtalet gäller i tolv år och innebär att Telia blir Rikshems kommunikationsoperatör när det gäller bredband, telefoni och teve.

Telia kommer också att vara Rikshems samarbetspartner inom området Internet of Things och förse fastighetsbolaget med en plattform för smarta fastigheter.

Effektivitet, hållbarhet och värde för hyresgästerna

I och med samarbetet kommer Rikshem att kunna följa fastigheternas digitala system och analysera dessa, för att sedan effektivisera både drift och energianvändning. Till exempel kan de på ett smartare sätt styra värmen i hyresrätterna för att göra det mer bekvämt för hyresgästerna. Rikshem får också översikt över vilka behov av underhåll som finns.

Med Telias hjälp vill Rikshem arbeta mot en mer effektiv och hållbar fastighetsförvaltning. De kommer också att kunna erbjuda sina hyresgäster nästa generation av digitala tjänster, lyfter Rikshems chef för affärs- och hållbarhetsutveckling, Petter Jurdell.

– Dessutom ser vi i våra undersökningar att bra uppkoppling är en av de saker som hyresgästerna prioriterar högst i sitt boende och nu ger vi våra hyresgäster en framtidssäkrad lösning.

Öppnar för ny och innovativ teknik

Björn Hansen arbetar som Head of Internet of Things på Telia Company. Han berättar att företaget är stolt över sitt nya avtal med Rikshem, och pekar även han på de nya användningsområden som samarbetet möjliggör för hyresgästerna.

– Det är fantastiskt roligt med den här typen av samarbeten, där vi ser så konkreta resultat genom ny och innovativ teknik, säger han i Telias pressmeddelande.