Orangea fiberkablarTelia ska utöka byggnadstakten av öppen fiber i finska villahushåll. Foto: MAD.vertise/Shutterstock.com

Operatörsnyheter

Telia är verksamma inom en rad olika länder och erbjuder många olika produkter. Nu ska den svenska operatören höja sin utbyggnadstakt av öppen fiber i finska villahushåll. Utbyggnaden kommer ske i samarbete med Capman Infra. Innan någon utbyggnad kan påbörjas måste dock berörda myndigheter se över samarbetet. Det väntas ske under det första kvartalet 2020.

Telia Company har en utpräglad målsättning att skapa en perfekt nätverksupplevelse för sina kunder. Det gäller för alla plattformar och länder de är verksamma inom. Därför har Telia nu beslutat sig för att höja utbyggnadstakten av den öppna fibern i Finland.

Telias satsning sker tillsammans med Capman Infra, vilket är kapitalförvaltningsbolaget Capmans infrastrukturinvesteringsdel. Tillsammans skapar de ett eget bolag.

Fiberutbyggnaden riktar sig mot villor

Den fiberutbyggnad som Telia kommer att göra riktar sig mot villahushållen i Finland. Enligt avtalet med Capman Infra kommer Telia att ha ett 40-procentigt ägande av det nya bolaget och ta över Telia Finlands nuvarande fiberverksamhet som riktar sig mot villor. I dagsläget rör det sig om cirka 20 000 hushåll.

Telia och Capman Infra kommer tillsammans öka sin investeringstakt i passiv fiber. Telias roll i det hela är att förse nätet med kommunikationstjänster.

Telia Finlands chef är mycket glad över samarbetet med Capman Infra

Telia Finlands chef, Stein-Erik Vellan, är glad över att Telia har fått till överenskommelsen med Capman Infra. Han anser att företaget passar bra in i Telia egna strategi om att ha den bästa uppkopplingen. Samarbetet bidrar även till förbättrade erbjudanden och en bättre kundupplevelse.

Stein-Erik Vellan menar även att fiberutbyggnaden kommer att spela stor roll för Finland när det gäller att ligga i framkant av digitaliseringen. 

Innan någon fiberutbyggnad kan påbörjas måste relevanta myndigheter se över samarbetet. Det är något som väntas bli klart i början av nästa år.