Kvinna sitter soffa med dator och hunden bredvid sig.Enligt Telia Crowd Insights senaste analys har svenskarnas resande nu minskat för första gången sedan i somras, och allt fler väljer att jobba hemma igen. Foto: MT-R/Shutterstock.com

Undersökningar

Via tjänsten Telia Crowd Insights har Telia analyserat anonymiserad rörelsedata före och efter Folkhälsomyndigheten gick ut med de senaste corona-restriktionerna, och det verkar som att svenskarna fortsätter att anpassa sig efter vad myndigheterna har att säga. Under vecka 49 minskade resandet för första gången sedan i somras, och allt fler började även jobba hemifrån igen.

Under pandemin har Telias tjänst Telia Crowd Insights, som analyserar anonymiserad rörelsedata från mobilnätet, använts för att ge en bild av hur svenskarna tar till sig Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Den senaste analysen, där man kollat på rörelsedata före och efter de senaste rekommendationerna, visar att vi är fortsatt duktiga på att lyssna på det myndigheterna har att säga.

För första gången sedan i somras minskade resandet i Sverige under vecka 49. Längre resor, det vill säga mellan olika regioner, minskade med 13 procent, medan de kortare resorna mellan kommuner minskade med 7 procent.

Fler väljer att jobba hemma

Enligt Telia Crowd Insights pågick en kraftig återgång till kontor och arbetsplatser under hösten, ända fram till vecka 47. Men under vecka 48 och 49 noterades en tydlig brytpunkt och allt fler började jobba hemma igen. Under vecka 49 var det 18 procent färre stockholmare som valde att jobba på plats jämfört med en normalvecka, och den trenden har man även sett längre ner i landet.

Lägre morgonaktivitet i storstädernas centrala delar

Telia har även kollat ”aktivitet”, det vill säga hur många som befinner sig vid ett givet område vid en viss tidpunkt. I centrala Stockholm, närmare bestämt vid Hötorget och Sergels Torg, var aktiviteten mellan klockan 8 och 9 på morgonen 13 procent lägre under vecka 49 jämfört med vecka 46. Vid samma tidpunkt vid centralstationen i Göteborg var aktiviteten hela 19 procent lägre.

– Det blir intressant att följa utvecklingen kommande veckor och se vilken effekt det får på jul- och nyårsresandet, säger Kristofer Ågren, Telias chef för affärsområde dataanalys, i ett pressmeddelande.