andres suazo på telenorTelenors nätexpert Andres Suazo kommenterar resultaten från undersökningen Nordic Digital Municipality Index. Foto: Pressbild/Telenor

Rapporter

Telenor har nyligen presenterat resultaten från Nordic Digital Municipality Index, ett digitaliseringsindex som analyserar hur väl olika nordiska kommuner är rustade för att följa med i den digitala utvecklingen. Det visar sig att Sverige, och framför allt Stockholm, har en hel del att jobba på.

Telenor har med hjälp analysverktyget Nordic Digital Municipality Index (NDMI) undersökt hur rustade olika kommuner i de nordiska länderna är för att ta vara på nya tekniker och digitala möjligheter. Man har analyserat totalt 60 kommuner i Sverige, Danmark, Norge och Finland, och utgått från tre olika parametrar: förutom ”effektiv mobilutbyggnad” har man även undersökt ”smarta kommuner” och ”digitala tjänster”.

När Telenor presenterade resultaten visar det sig att Sverige inte är lika väl rustat för effektiv mobilutbyggnad som sina grannländer. Om man ser till det nationella resultatet ligger Stockholm sämst till.

Telenor krokar arm med kommunerna

Telenors nätexpert Andres Suazo menar att man genom sin satsning på ett rikstäckande 5G-nät skapar nya förutsättningar för Sverige att följa med i den digitala utvecklingen. Men för att komma framåt behövs insatser från flera håll.

– Nu krävs det att svenska kommuner blir bättre på att planera för framtida telekommunikation, att regeringen effektiviserar bygglovsprocesserna och att vi som operatör krokar arm med kommunerna för att skapa samsyn kring hur vi på bästa möjliga sätt bygger ut 5G till hela Sverige, säger han i ett pressmeddelande.

Falköping och Piteå bäst i Sverige

Enligt Telenors rapport är Falköping och Piteå de städer i Sverige som är vassast när det gäller effektiv mobilutbyggnad. Bland de nordiska länderna kommer de på sextonde respektive sjuttonde plats. Högst betyg får norska Grimstad.

Överlag placerar sig Sveriges större kommuner långt ner på betygsskalan. Förutom Stockholm är det till exempel Göteborg, Malmö och Uppsala. 

Danmark vinnare i kategorin

Danmark kniper topplaceringen just i denna kategori. Nyckeln till framgång? Enligt analysen ska Danmark ha nått bra resultat genom effektiva samarbeten mellan kommuner och operatörer, särskilt när det gäller planering av nya mobilsiter.