Mobilmast mot blå himmelTelenor startar 5G-pilot i den norska kommunen Elverum. Foto: KPhrom/Shutterstock.com

Nätverk

Telenor har inlett en 5G-pilot som är den största i Skandinavien. Cirka 50 personer i den norska kommunen Elverum kommer att få prova på den nya tekniken. Först nästa år börjar Telenors stora utrullning av 5G. Storstäderna och populära vinter- och sommarorter får det nya mobilnätet först.

Mobiloperatören Telenor har startat igång Skandinaviens största 5G-pilot i norska Elverum. Ett 50-tal invånare kommer få prova på det nya snabba mobilnätet fram till 2020. De kommer få möjlighet att testa mobiltelefoner, bredband, tv och andra uppkopplade saker i 5G.

5G-piloten är den första i det norska mobilnätet. Telenor genomför 5G-piloten i samarbete med Ericsson.

Telenor är ledande i Norden inom 5G

Telenor anser sig vara en ledande aktör inom 5G i Norden. Operatörens nätexpert, Andres Suazo, menar att 5G-piloten bara befäster Telenors ställning som ledande när det gäller utvecklingen av mobilnätet.

Den erfarenhet och kunskap Telenor får av testet ska användas för att förbättra tjänster och produkter fram tills dess att 5G-lanseras på riktigt. Telenor har en förhoppning om att lansera 5G under nästa år. Först att få tekniken är storstäderna följt av vinter- och sommarorter.

Telenor ska bygg ut mobilnätet med 50 procent

Inom de kommande åren ska Telenor bygga ut sitt mobilnätet med 50 procent. Det betyder flera tusen nya basstationer, utspridda över hela landet.

Även dagens 4G-nät kommer att byggas ut framöver, i samarbete med Tele2. Telenors 4G-nät når i dag ut till 99,9 procent av Sveriges befolkning.

Den nätsatsning som Telenor planerar att göra är den största som operatören någonsin har gjort. Andres Suazo tycker att Telenors utbyggnadsplan är både ambitiös och aggressiv. Det är något han är stolt över.