pressbild på telenors hållbarhetschef magdalena aspengrenTelenor ansluter sig nu till det globala klimatinitiativet Science Based Target. Företagets hållbarhetschef Magdalena Aspengren menar att initiativet passar bra in i Telenors pågående klimatarbete. Foto: Pressbild/Telenor Sverige

Operatörsnyheter

Telenor är en av de svenska operatörer som kommit riktigt långt i sitt aktiva klimatarbete, men nu tar man ytterligare ett steg och ansluter sig till det globala initiativet Science Based Target. Beslutet gäller hela Telenor-koncernen och därmed sätts mål för en rejält reducerad klimatpåverkan på en global nivå, skriver Telenor i ett pressmeddelande.

Telenors hållbarhetschef Magdalena Aspengren menar att företaget redan kommit långt på resan mot det slutgiltiga målet –  noll klimatutsläpp innan 2030 – men tillägger att det fortfarande finns en hel del kvar att göra. Därför går Telenor nu in som en av deltagarna i det globala initiativet Science Based Target.

– Nästa steg blir att involvera våra leverantörer mer och samtidigt växla upp vad gäller våra kunders minskade påverkan, säger Magdalena Aspengren i pressmeddelandet.

Vill komma längre i klimatarbetet på samtliga marknader

Telenor ansluter sig till klimatinitiativet i syfte att komma längre i sitt klimatarbete på samtliga marknader för att begränsa den globala uppvärmningen enligt målen i Parisavtalet.

Science Based Target har utvecklats genom ett samarbete mellan CDP, FN Global Compact, World Resources Institute och Världsnaturfonden, där tanken är att näringslivet tillsammans ska kämpa för att minska koldioxidutsläppen. Man arbetar även med att ta fram en standard, med vetenskaplig grund, för klimatneutrala mål.

Initiativet passar Telenors pågående arbete

Enligt Magdalena Aspengren passar Science Based Target in väldigt bra i Telenors pågående klimatarbete. På den svenska marknaden har man till exempel precis förnyat sitt åtagande i det nationella initiativet Fossilfritt Sverige, och man är nu inne på sitt fjärde år av att klimatkompensera Fairtrade-certifikat genom Zeromission.

Telenor har just blivit ISO-certifierade inom säkerhet, och jobbar nu på att bli certifierade även inom miljö och kvalitet.